ePHSHEIR

Головна сторінка DSpace

DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Фонди

Виберіть фонд для перегляду його колекцій.

Останні додані

 • Білобровко, Т. І.; Борисова, Л. В.; Bilobrovko, T. I.; Borysova, L. V. (б. в., 2008)
  Узагальнений теоретичний та практичний матеріал з управлінського документування, розроблений за модульно-рейтинговою системою та методичні рекомендації й поради до вивчення курсу. Призначено для магістрантів ніслядинломної ...
 • Опольська, А. В.; Білобровко, Т. І.; Bilobrovko, T. I.; Opolska, A. V. (Лукашевич О. М., 2014)
  У посібнику узагальнено теоретичний матеріал із Болонського процесу та шляхів його впровадження до вищої освіти України, розроблено методичні рекомендації й завдання для самостійної роботи до курсу. Розрахований на слухачів ...
 • Сігаєва, Л. Є.; Білобровко, Т. І.; Кожуховська, Л. П.; Sihaieva, L. Ye.; Bilobrovko, T. I.; Kozhukhovska, L. P. (СКД, 2011)
  У методичному посібнику розглядаються проблеми методики та методології організації наукових досліджень. Наука визначена як система знань; подано методологію наукового пошуку; уточнено методи наукового дослідження та ...
 • Білобровко, Т. І.; Кожуховська, Л. П.; Bilobrovko, T. I.; Kozhukhovska, L. P. (б. в., 2010)
  У посібнику узагальнено теоретичний та практичний матеріал із маркетингу освіти, розроблено методичні рекомендації й поради до вивчення курсу. Розрахований на магістрантів відділення післядипломної освіти зі спеціальності ...
 • Білобровко, Т. І.; Борисова, Л. В.; Bilobrovko, T. I.; Borysova, L. V. (СКД, 2008)
  У посібнику розкрито ефективні методи управління закладами освіти. Аналіз систем управління необхідний як у галузі освіти, так і у сфері виробництва, де зародилися і набули розвитку теорія та практика наукового управління, ...

View more