ePHSHEIR

Навчальні та наукові видання

Навчальні та наукові видання

Останні додані

 • Губар, М. Г.; Ghubar, M. Gh. (Музична Україна, 2007)
  Збірка містить дві обробки народних мелодій , варіації на естрадний шлягер та оригінальну композицію - дитячу сюїту "Казка" в чотирьох частинах ("Кікімора у лісі", "Старий замок", "Танець лісовика", "Яга в ступі").
 • Губар, М. Г.; Ghubar, M. Gh. (Сторожинецька районна друкарня, 2004)
  Пропонована збірка творів старшого викладача ДВНЗ "Переялав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" Губаря Миколи Григоровича може використовуватися на всіх рівнях підготовки музиканта-виконавця. ...
 • Губар, М. Г.; Ghubar, M. Gh. (Музична Україна, 2007)
  Збірка містить обробки українських народних пісень та авторські твор, що стилізованів народній манері, в супроводі баяна. Розрахована як для професійних виконавців, так і для широкого загалу любителів народгноїґ пісні.
 • Губар, М. Г.; Ghubar, M. Gh. (Основа, 2016)
  Бандура довгий час була одним із найбільш поширених інструментів в музичному побуті нашого народу і зараз продовжує розвиватися в різних напрямках музичної жанровості. Це і академічне бандурне мистецтво, і естрадно-джазове, ...
 • Губар, М. Г.; Ghubar, M. Gh. (Основа, 2017)
  Мистецтво гармоністів країни повинно жити і передаватися майбутнім поколінням. Цей процес проходить двома шляхами: в усній народній традиції та професійній письмовій, які в наш час рухаються паралельно. Ми пропонуємо ...
 • Губар, М. Г.; Ghubar, M. Gh. (Основа, 2015)
  Хрестоматія з оркестрового класу пропонує ряд авторських обробок народних українських мелодій та перекладання для оркестру хорових творів українських композиторів, також методики швидкого оволодіня гри на оркестрових ...
 • Губар, М. Г.; Ghubar, M. Gh. (СКД, 2011)
  Репертуарний посібник для гармоністів-професіоналів та любителів, а також для викладачів та студентів народознавчого, музичного і музично-педагогічного фахового спрямування з предмету „Українська народна музична творчість”. ...
 • Губар, М. Г.; Ghubar, M. Gh. (Основа, 2016)
  Хрестоматія пропонує авторські акомпанементи Губаря М.Г. до українських народних пісень та оригінальних творів стилізованих під народну пісню і складається із двох частин Супроводи переважної більшості пісень написані для ...
 • Губар, М. Г.; Ghubar, M. Gh. (Основа, 2014)
  Хрестоматія пропонує авторські акомпанементи Губаря М.Г. до популярних народних та авторських пісень, які вивчаються у 8 класі загальноосвітніх шкіл а також нові інструментально-вокальні твори схожої тематики. Супроводи ...
 • Губар, М. Г.; Ghubar, M. Gh. (Основа, 2013)
  Навчальний посібник пропонує теоретичний та практичний матеріал навчального курсу "Акомпанемент та імпровізація". Автор у стислій формі розкриває проблему акомпанементу та імпровізації в музичному мистецтві, пропонує ...
 • Лохвицька, Л. В.; Lokhvycjka, L. V. (Мандрівець, 2017)
  У словнику подано зміст основних понять і термінів із соціальної педаго- гіки та соціальної роботи як українського, так й іншомовного походження. Їх тлумачення відповідає сучасним вимогам і може бути використано як ...
 • Горбенко, М. І.; Horbenko, M. I. (Міленіум, 2017)
  В монографії розкрита методика і стратегія підготовки до категорійних туристських спортивних велопохід першої до шостої. Особлива увага приділяється підготовці і організації туристського спортивного велопоходу шостої ...
 • Овсієнко, Л. М.; Ovsiienko, L.; Доброскок, І. І.; Dobroskok, I. (КСВ, 2014)
  Посібник має практичну спрямованість і містить методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Організація сучасної ділової комунікації». У ньому подано навчально-тематичний план вивчення курсу; відображено ...
 • Овсієнко, Л. М.; Ovsiienko, L. (КСВ, 2014)
  Посібник має практичну спрямованість і містить методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів з дисциплін: «Організація сучасної ділової комунікації», «Сучасні PR-технології», «Основи ...
 • Овсієнко, Л. М.; Ovsiienko, L.; Доброскок, І. І.; Dobroskok, I. (КСВ, 2015)
  Пропонований посібник є теоретико-практичним виданням. У ньому виокремлено три змістові модулі: «Комунікативні ознаки культури ділового мовлення», «Професійна комунікація особистості», «Комунікація як складова фахової ...
 • Овсієнко, Л. М.; Ovsiienko, L. (КСВ, 2015)
  Пропонований посібник є теоретико-практичним виданням. У ньому виокремлено два змістові модулі: «Історія журналістики Західної і Північної Європи. Зародження періодики в США», «Історія журналістики Південної та Східної ...
 • Кравченко, О. П.; Kravchenko, O. (СКД, 2010)
  У навчальному посібнику (частина 2) викладено теоретико-методологічні основи курсу «Естетика» відповідно до програми для ВНЗ та ви¬мог Міністерства освіти та науки України в напрямі Болонського процесу. У доступній та ...
 • Кравченко, О. П.; Kravchenko, O. (СКД, 2012)
  У навчальному посібнику (частина 1) викладено теоретико-методологічні основи курсу «Етика» відповідно до програми для ВНЗ та вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в напрямі Болонського процесу. Здійснено ...
 • Клімова, А. М.; Klimova, A. M. (Домбровська Я. М., 2016)
  В умовах модернізації вищої освіти в Україні, яка спрямована на входження до Європейського освітнього простору, висуваються особливі вимоги до підготовки фахівців міжнародного рівня та під- вищення їх конкурентоспроможності. ...
 • Карпович, М. Г.; Коса, Т. Г.; Железняк, О. В.; Karpovy`ch, M. G.; Kosa, T. G.; Zheleznyak, O. V. (Домбровська Я. М., 2016)
  Світові тенденції свідчать про те, що частка послуг в загаль- ному обсязі ринку постійно зростає. Що стосується України, то відставання у сфері послуг значною мірою зумовлено тим, що на підприємствах сфери послуг фактично ...

View more