ePHSHEIR

Навчальні та наукові видання

Навчальні та наукові видання

Останні додані

 • Коцур, Н. І.; Товкун, Л. П.; Kotsur, N.; Tovkun, L. (Оригінал, 2018)
  У статті вказано на те, що у сучасних умовах глобалізованих викликів і загроз, військових подій, питання забезпечення здоров’я нації слід розглядати в контексті національної безпеки держави. Адже основою безпеки держави є ...
 • Левченко, Л. Ю.; Levchenko, L. (Домбровська Я. М., 2018)
  У посібнику коротко викладено основні питання курсу етики і естетики: предмет етики і естетики, особливості функціонування моралі, найбільш систематичні етичні і естетичні вчення, характеризуються вихідні категорії етики ...
 • Юрженко, В. В.; Yurzhenko, V. (Домбровська Я. М., 2018)
  Підручник містить систематизований виклад відомостей, що розкривають особливості сучасного виробництва, включаючи його сучасний стан і перспективи подальшого розвитку. Розкриваються особливості технічних та технологічних ...
 • Вересоцька, Н. І.; Veresotska, N. (Домбровська Я. М., 2017)
  У навчально-методичному посібнику стисло і систематизовано викладено основний зміст курсу «Основи педагогічної творчості викладача загальнотехнічних дисциплін» згідно з чинною навчальною програмою та з урахуванням ...
 • Коцур, Н. І.; Товкун, Л. П.; Варивода, К. С.; Kotsur, N.; Tovkun, L.; Varyvoda, K. (Домбровська Я. М., 2018)
  У підручнику розглядаються питання формування, збереження та зміцнення психічного здоров’я дітей і підлітків, психологічні та фізіолого-гігієнічні аспекти формування особистості, проблеми психогігієни навчання й виховання, ...
 • Шпиталь, М. І.; Коцур, Н. І.; Shpytal, M.; Kotsur, N. (2018)
  Ця монографічна праця на сьогодні є найповнішим нарисом життєвого шляху, наукової, науково-організаційної та педагогічної діяльності корифея економічної думки, видатного статиста –демографа М. В. Птухи ( 1884 – 1961). ...
 • Годун, Н.; Hodun, N. (Домбровська Я. М., 2018)
  У статті розглянуті основні фактори ризику формування функціональних порушень, синдрому шкільної дезадаптації, невротичних реакцій, відхилень у фізичному розвитку у сучасних школярів. За даними літературних джерел проведено ...
 • Токмань, Г.; Tokman, H. (Лисенко М. М., 2017)
  Авторка, сучасний літературознавець і педагог Ганна Токмань, присвячує книжку науковцям та їхнім текстам, які досліджує на екзистенціально-діалогічних засадах. Персоналізовану історію науки репрезентовано постатями філософів ...
 • Миздренко, О. М.; Myzdrenko, O. (Домбровська Я. М., 2018)
  На підставі теоретичного аналізу досліджуваної проблеми, в даній статті визначено, що в умовах реформування освіти виконання завдань навчально-виховного процесу потребує певного рівня здоров’я та працездатності учня. ...
 • Невідомий автор (Домбровська Я. М., 2018)
  У монографії розглянуто безпекові та психолого-педагогічні аспекти здоров’я дітей і молоді. Висвітлено теоретичні та практичні результати досліджень із питань формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей і молоді у ...
 • Malashevska, I.; Малашевська, І. (Impuls, 2017)
  У статті підіймається проблема необхідності спрямування дошкільної та початкової шкільної музичної освіти в оздоровчо-освітній ракурс. Наукова праця висвітлює методичні аспекти впровадження музикотерапії у процес навчання ...
 • Лохвицька, Л. В.; Lokhvytska, L. (Міленіум, 2018)
  У розділі розглядаються теоретичні аспекти та сучасні тенденції формування основ здоров’язбережувальної життєдіяльності у дітей дошкільного віку. Визначені особливості організації безпечного для життєдіяльності дитини ...
 • Єрічева, Т. Ю.; Yericheva, T. (Домбровська Я. М., 2018)
  Навчально-методичний посібник написано відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих закладів освіти. У ньому висвітлені правові та організаційні питання охорони праці, основні ...
 • Єрічева, Т. Ю.; Палієнко, O. А.; Yericheva, T.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2018)
  У статті розглядається проблема формування знань з безпеки життєдіяльності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Встановлено, що саме вчителі природничих дисциплін, маючи ґрунтовну підготовку з фахових предметів, ...
 • Палієнко, О. А.; Єрічева, Т. Ю.; Paliienko, O.; Yericheva, T. (Домбровська Я. М., 2018)
  У статті висвітлено проблеми формування здорового способу життя серед шкільної та студентської молоді в Україні. Розкрито підходи правильного ставлення до свого здоровʼя. Проаналізовано негативні впливи шкідливих звичок ...
 • Палієнко, O. А.; Буц, М. А.; Paliienko, O.; Buts, M. (Домбровська Я. М., 2018)
  У методичному посібнику запропоновані лабораторні заняття по основним темам курсу фізіологія людини і тварини (мета, матеріальне забезпечення, хід лабораторної роботи, практичні завдання, висновки), розкриваються методики, ...
 • Палієнко, O. А.; Буц, М. А.; Paliienko, O.; Buts, M. (Домбровська Я. М., 2018)
  У методичному посібнику запропоновані лабораторні заняття по основним темам курсу фізіологія людини і тварини (мета, матеріальне забезпечення, хід лабораторної роботи, практичні завдання, висновки), розкриваються методики, ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2019)
  У методичному посібнику запропоновані практичні заняття по основним темам курсу анатомії людини (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), розкриваються методики антропометричних ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2018)
  У методичному посібнику запропоновані лабораторні заняття по основним темам курсу анатомії людини (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), розкриваються методики антропометричних ...
 • Палієнко, О. А.; Буц, М. А.; Paliienko, O.; Buts, M. (Домбровська Я. М., 2018)
  У методичному посібнику запропоновані практичні заняття по основним темам курсу «Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), ...

View more