ePHSHEIR

Навчальні та наукові видання

Навчальні та наукові видання

Останні додані

 • Ісайкіна, О. Д.; Isaikina, O. (Домбровська Я. М., 2018)
  У посібнику подано матеріал, необхідний для оволодіння теорією та практикою результативного управління організацією у мінливих умовах соціально-економічного оточення, визначено технологічні інструменти адміністративного ...
 • Ісайкіна, О. Д.; Isaikina, O. (Домбровська Я. М., 2018)
  У посібнику подано матеріал, необхідний для оволодіння теоретико- методологічними, методичними та організаційно-економічними аспектами формування і розвитку соціальної відповідальності. Визначено теоретичні положення і ...
 • Пангелова, Н. Є.; Пангелов, Б. П.; Panhelova, N.; Panhelov, B. (Лукашевич О. М., 2015)
  У посібнику розкриваються методологічні засади туристсько-краєзнавчої діяльності у вищих навчальних закладах. Наведені нормативно-правові документи регулювання туристичної діяльності в Україні. Представлені результати ...
 • Пангелова, Н. Є.; Пивовар, А. А.; Panhelova, N.; Pyvovar, A. (Домбровська Я. М., 2018)
  У монографії викладено теоретико-методологічні засади концепції інтегрованого розвитку пізнавальних і фізичних здібностей дитини в процесі фізичного виховання в умовах закладів дошкільної освіти. На основі багаторічних ...
 • Пангелова, Н. Є.; Круцевич, Т. Ю.; Данилко В. М.; Panhelova, N.; Krutsevych, T.; Danylko, V. (Домбровська Я. М., 2017)
  У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методичні основи оздоровчої фізичної культури різних груп населення. Визначені соціально-психологічні аспекти рухової активності, зміст різних видів фізкультурно-оздоровчих ...
 • Демуз, І. О.; Demuz, I. (Домбровська Я. М., 2018)
  У навчально-методичному посібнику викладено матеріали навчальної дисципліни «Документаційне забезпечення діяльності державних установ». Представлено лекційний матеріал, запропоновано методичні рекомендації до практичних ...
 • Шапран, О. І.; Новак, О. М.; Shapran, O.; Novak, O. (Домбровська Я. М., 2018)
  У навчально-методичному посібнику подано курс лекцій із навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи», систему практичних занять із базових тем курсу, завдання для самостійної роботи, тести завдання для підсумкового ...
 • Сергійчук, О. С.; Онищенко, Н. П.; Хмельницька, О. С.; Serhiichuk, O.; Onyshchenko, N.; Khmelnytska, O. (КСВ, 2019)
  У навчально-методичному посібнику висвітлено теоретичні та організаційно-методичні аспекти планування, проведення і підведення підсумків педагогічної практики студентів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ...
 • Довгопола, Л. І.; Dovhopola, L. (Домбровська Я. М., 2018)
  Методичні рекомендації вміщують вказівки до лабораторних робіт і побудовані з урахуванням завдань курсу «Молекулярна біологія», передбачених навчальною програмою закладів вищої освіти. Призначені для студентів напряму ...
 • Довгопола, Л. І.; Dovhopola, L. (Домбровська Я. М., 2018)
  Методичні рекомендації вміщують вказівки до лабораторних робіт і побудовані з урахуванням завдань курсу «Генетика з основами селекції», передбачених навчальною програмою закладів вищої освіти. Призначені для студентів ...
 • Перхайло, Н. А.; Perkhailo, N. (Домбровська Я. М., 2018)
  Навчальний посібник орієнтований на підготовку магістрантів спеціальності 231 Соціальна робота до професійної діяльності, розкриває особливості спілкування, його види і функції, маніпуляції та бар’єри в соціальній роботі, ...
 • Перхайло, Н. А.; Perkhailo, N. (Домбровська Я. М., 2018)
  Навчальний посібник орієнтований на підготовку магістрантів спеціальності «Соціальна робота» до професійної діяльності, розкриває особливості фахового розвитку, спілкування, професійних криз, стресу, деформацій і ...
 • Перхайло, Н. А.; Perkhailo, N. (Домбровська Я. М., 2018)
  Навчально-методичний посібник орієнтований на підготовку студентів- магістрантів спеціальності 231 Соціальна робота до професійної діяльності, розкриває особливості партнерства як форми взаємодії суб’єктів соціальної роботи, ...
 • Воловик, Л. М.; Volovyk, L. (СКД, 2014)
  У монографії розкрито суть поняття «периферійні райони» у зоні впливу столиці, обґрунтовано критерії виділення периферійних районів, виявлено особливості соціально-економічного розвитку периферійних районів Київської області ...
 • Кравченко, О. П.; Kravchenko, O. (КСВ, 2018)
  Методичні рекомендації містять тематичний план, сітку годин і робочу програму з курсу «Логіка» відповідно до програми для ВНЗ та вимог Міністерства освіти і науки України. Кожне практичне заняття доповнене переліком основних ...
 • Кравченко, О. П.; Kravchenko, O. (КСВ, 2018)
  Методичні рекомендації містять тематичний план, сітку годин і робочу програму з курсу «Етика і естетика» відповідно до програми для ВНЗ та вимог Міністерства освіти і науки України. Кожне практичне заняття доповнене переліком ...
 • Палатний, І. А.; Палатна, О. М.; Palatnyi, I.; Palatna, O. (Домбровська Я. М., 2018)
  У запропонованому довіднику наведено маршрут туристської пішохідної подорожі у горах 3 ступеня складності. Маршрут розроблений на основі власних спостережень та багаторічного досвіду, повністю відповідає вимогам ступеневих ...
 • Мазоха, Д. С.; Перхайло, Н. А.; Mazokha, D.; Perkhailo, N. (Міленіум, 2018)
  У навчально-методичному посібнику представлена концепція практичної підготовки магістрів соціальної роботи закладів вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота. Згідно з концепцією подано навчально-методичні матеріали ...
 • Мазоха, Д. С.; Перхайло, Н. А.; Пюра, О. С.; Mazokha, D.; Perkhailo, N.; Piura, O. (Міленіум, 2018)
  Монографія присвячена одній з найактуальніших проблем сьогодення - формування в майбутніх соціальних працівників професіоналізму в умовах вищого навчального закладу. На основі особистих розвідок, глибокого вивчення та ...
 • Мазоха, Д. С.; Mazokha, D. (Міленіум, 2018)
  Навчально-методичний посібник містить загальні вимоги до змісту й структури магістерської роботи, методичні вказівки та рекомендації щодо організації, здійснення наукового дослідження, написання й оформлення магістерської ...

View more