ePHSHEIR

Навчальні та наукові видання

Навчальні та наукові видання

Останні додані

 • Довжук, І. В.; Dovzhuk, I. (Домбровська Я. М., 2018)
  У навчально-методичному посібнику розглянуто становлення і діяльність інститутів та нормативно-правових актів, що регулювали та регулюють проблеми захисту інформації в Україні. Надано скорочений виклад програмного матеріалу, ...
 • Вайнтрауб, М. А.; Vaintraub, M. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2018)
  У практикумі з дисципліни «Метрологічний аналіз та атестація засобів вимірювальної техніки» висвітлено основні методи перетворення і створення нових рішень в галузі метрологічного аналізу та атестації засобів вимірювальної ...
 • Вайнтрауб, М. А.; Vaintraub, M. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2018)
  У практикумі з дисципліни «Єдність вимірювання» висвітлено основні методи перетворення і створення нових рішень в галузі єдності вимірювання. Практикум з дисципліни «Єдність вимірювання» містить програму курсу, зміст ...
 • Вайнтрауб, М. А.; Vaintraub, M. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2018)
  У практикумі з дисципліни «Система контролю з охорони праці на підприємстві» висвітлено основні методи перетворення і створення нових рішень в галузі системи контролю з охорони праці на підприємстві. Практикум з дисципліни ...
 • Вайнтрауб, М. А.; Vaintraub, M. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2018)
  У навчально-методичному посібнику висвітлено основні методи перетворення і створення нових рішень в галузі єдності вимірювання. Навчально-методичний посібник містить програму курсу, методичні рекомендації до вивчення окремих ...
 • Вайнтрауб, М. А.; Vaintraub, M. (ДВНЗ «ПХДПУ імені Григорія Сковороди», 2018)
  У навчально-методичному посібнику висвітлено основні методи перетворення і створення нових рішень в галузі системи контролю з охорони праці на підприємстві. Навчально-методичний посібник містить програму курсу, методичні ...
 • Вайнтрауб, М. А.; Vaintraub, M. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2018)
  У навчально-методичному посібнику висвітлено основні методи перетворення і створення нових рішень в галузі метрологічного аналізу та атестації засобів вимірювальної техніки. Навчально-методичний посібник містить програму ...
 • Козубенко, Юрій Леонідович (ФОП Домбровська Я.М., 2018)
  У навчальному посібнику подано матеріал, що спрямований на вивчення студентами питань, які стосуються проблем медичної географії в Україні та світі, шляхів виникнення та поширення різних груп захворювань, створення ...
 • Логвинюк, Т. В.; Lohvyniuk, T. (Домбровська Я. М., 2018)
  Пропонований увазі читачів посібник на матеріалах журналу «Наука і суспільство» розкриває провідні напрямки розвитку вітчизняної науки й техніки на тлі двох хвиль науково-технічної революції – 1950 – 1960-х рр. та останньої ...
 • Молоткіна, В. К.; Molotkina, V. (КСВ, 2018)
  У навчально-методичному посібнику викладено основи дисципліни «Організація сучасної ділової комунікації» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, подано комплекс лекційних і практичних занять з ...
 • Невідомий автор (Домбровська Я. М., 2018)
  Монографія містить результати дослідження освітніх систем держав світу ХХІ століття. У п’яти розділах монографії представлено групи країн світу з різним рівнем економічного розвитку: держави Великої сімки, високорозвинені ...
 • Губар, М. Г.; Hubar, M. (Основа, 2018)
  Фольклор - це не просто культурна пам’ятка минулого, але пам’ятка в змінах і динамці. Автентичний фольклор зазнає змін. Якщо раніше фольклор становив частку утилітарної, обрядової творчості, то зараз він не несе на собі ...
 • Куйбіда, В. В.; Kuibida, V. (Гавришенко В. М., 2017)
  У монографії розглянуто процес становлення, рівень об’єктивності, структуру і значення народної зоології, зроблено порівняльний аналіз наукової і народної природничої термінології в системі природничих наук, простежено ...
 • Куйбіда, В. В.; Kuibida, V. (Майдаченко І. В., 2017)
  Дитячі ігри і розваги м. Переяслава кінця ХІХ – початку ХХ ст. є важливою складовою регіональної, української та світової культури. Занурення в ігрову стихію народної творчості, яка акумулювала історичний шлях народу, ...
 • Харченко, Л. М.; Kharchenko, L. (КСВ, 2018)
  У навчальному посібнику з позицій сучасного осмислення філософської світової скарбниці у сукупності всіх її складових (філософії, логіки, етики, естетики, релігієзнавства, соціології) ведеться змістовне викладення матеріалу ...
 • Харченко, Л. М.; Kharchenko, L.; Юхименко, Н. Ф.; Yukhymenko, N. (КСВ, 2018)
  У методичних рекомендаціях з позицій сучасного осмислення філософської світової скарбниці та сутності наукового пізнання ведеться змістовне викладення матеріалу відповідно до навчальної програми з філософії освіти і науки. ...
 • Харченко, Л. М.; Kharchenko, L. (КСВ, 2018)
  У методичних рекомендаціях подаються теми, передбачені навчальною програмою з соціології для студентів вищих навчальних закладів та методичні поради до практичних занять. Визначено ключові поняття і питання для самостійного ...
 • Харченко, Л. М.; Kharchenko, L. (КСВ, 2018)
  In methodical recommendations, from the standpoint of modern understanding of the philosophical world treasury is a meaningful presentation of the material in accordance with the curriculum on philosophy. The key concepts ...
 • Тірбах, Л. В.; Tirbakh, L. V. (Сердюк В. Л., 2017)
  У даній частині монографії охарактеризовано регіональний ринок праці; глобальні виклики; проаналізовано: європейський вектор розвитку країн; високотехнологічний розвиток реального сектора економіки; університети світового ...
 • Невідомий автор (Сердюк В. Л., 2017)
  У монографії охарактеризовано глобальні виклики; проаналізовано: європейський вектор розвитку країн; високотехнологічний розвиток реального сектора економіки; університети світового рівня, освіту вищого ґатунку; розвиток ...

View more