ePHSHEIR

Навчальні та наукові видання

Навчальні та наукові видання

Recent Submissions

 • Зленко, А. М.; Zlenko, A. (Ризографіка, 2018)
  Навчальний посібник розроблено для самостійної роботи та виконання практичних завдань з курсу «Ділова кореспонденція» студентами магістратури спеціальності «Професійна освіта. (Документознавство)», денної та заочної форми ...
 • Зленко, А. М.; Zlenko, A. (Ризографіка, 2018)
  Навчальний посібник розроблено для самостійної роботи та виконання практичних завдань з курсу «Сучасні PR-технології» студентами магістратури спеціальності «Професійна освіта. (Документознавство)», «Професійна освіта. ...
 • Борисова, О. О.; Борисова, Н. В.; Borysova, O.; Borysova, N. (СКД, 2019)
  Розвиток морально-нормативної сфери дитини дошкільного віку – завдання, яке можна вирішити лише спільними зусиллями батьків і вихователів. Ознайомлення дітей зі світом моральних норм повинно відбуватися постійно, здійснюватися ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2019)
  У міжнародній колективній монографії розглянуто психологічні аспекти безпеки особистості в нестримно змінному світі. Висвітлено результати пошуку шляхів вирішення науково-методичних, практичних проблем, що стоять перед ...
 • Довжук, І. В.; Dovzhuk, I. (Домбровська Я. М., 2019)
  У навчально-методичному посібнику висвітлено питання правового регулювання відносин інтелектуальної власності в контексті законодавства України. Розглядаються загальні засади правового регулювання відносин інтелектуальної ...
 • Ісак, Л. М.; Філоненко, Н. В.; Пилипчук, Е. І.; Isak, L.; Filonenko, N.; Pylypchuk, E. (Домбровська Я. М., 2019)
  У навчально-методичному посібнику розкрито теоретико-методичні аспекти застосування інформаційних технологій в освітньому процесі, окреслено напрями практичного застосування комп’ютерної техніки з метою інтенсифікації ...
 • Юрійчук, Н. Д.; Yuriichuk, N. (Домбровська Я. М., 2019)
  Навчально-методичний посібник має на меті допомогти студентам правильно користуватися нормами сучасної української літературної мови. Тут узагальнено теоретичний і практичний матеріал, розроблено методичні рекомендації й ...
 • Ісайкіна, О. Д.; Isaikina, O. (Домбровська Я. М., 2018)
  У посібнику подано матеріал, необхідний для оволодіння теорією та практикою результативного управління організацією у мінливих умовах соціально-економічного оточення, визначено технологічні інструменти адміністративного ...
 • Ісайкіна, О. Д.; Isaikina, O. (Домбровська Я. М., 2018)
  У посібнику подано матеріал, необхідний для оволодіння теоретико-методологічними, методичними та організаційно-економічними аспектами формування і розвитку соціальної відповідальності. Визначено теоретичні положення і ...
 • Пангелова, Н. Є.; Пангелов, Б. П.; Panhelova, N.; Panhelov, B. (Лукашевич О. М., 2015)
  У посібнику розкриваються методологічні засади туристсько-краєзнавчої діяльності у вищих навчальних закладах. Наведені нормативно-правові документи регулювання туристичної діяльності в Україні. Представлені результати ...
 • Пангелова, Н. Є.; Пивовар, А. А.; Panhelova, N.; Pyvovar, A. (Домбровська Я. М., 2018)
  У монографії викладено теоретико-методологічні засади концепції інтегрованого розвитку пізнавальних і фізичних здібностей дитини в процесі фізичного виховання в умовах закладів дошкільної освіти. На основі багаторічних ...
 • Пангелова, Н. Є.; Круцевич, Т. Ю.; Данилко В. М.; Panhelova, N.; Krutsevych, T.; Danylko, V. (Домбровська Я. М., 2017)
  У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методичні основи оздоровчої фізичної культури різних груп населення. Визначені соціально-психологічні аспекти рухової активності, зміст різних видів фізкультурно-оздоровчих ...
 • Демуз, І. О.; Demuz, I. (Домбровська Я. М., 2018)
  У навчально-методичному посібнику викладено матеріали навчальної дисципліни «Документаційне забезпечення діяльності державних установ». Представлено лекційний матеріал, запропоновано методичні рекомендації до практичних ...
 • Шапран, О. І.; Новак, О. М.; Shapran, O.; Novak, O. (Домбровська Я. М., 2018)
  У навчально-методичному посібнику подано курс лекцій із навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи», систему практичних занять із базових тем курсу, завдання для самостійної роботи, тести завдання для підсумкового ...
 • Сергійчук, О. С.; Онищенко, Н. П.; Хмельницька, О. С.; Serhiichuk, O.; Onyshchenko, N.; Khmelnytska, O. (КСВ, 2019)
  У навчально-методичному посібнику висвітлено теоретичні та організаційно-методичні аспекти планування, проведення і підведення підсумків педагогічної практики студентів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ...
 • Довгопола, Л. І.; Dovhopola, L. (Домбровська Я. М., 2018)
  Методичні рекомендації вміщують вказівки до лабораторних робіт і побудовані з урахуванням завдань курсу «Молекулярна біологія», передбачених навчальною програмою закладів вищої освіти. Призначені для студентів напряму ...
 • Довгопола, Л. І.; Dovhopola, L. (Домбровська Я. М., 2018)
  Методичні рекомендації вміщують вказівки до лабораторних робіт і побудовані з урахуванням завдань курсу «Генетика з основами селекції», передбачених навчальною програмою закладів вищої освіти. Призначені для студентів ...
 • Перхайло, Н. А.; Perkhailo, N. (Домбровська Я. М., 2018)
  Навчальний посібник орієнтований на підготовку магістрантів спеціальності 231 Соціальна робота до професійної діяльності, розкриває особливості спілкування, його види і функції, маніпуляції та бар’єри в соціальній роботі, ...
 • Перхайло, Н. А.; Perkhailo, N. (Домбровська Я. М., 2018)
  Навчальний посібник орієнтований на підготовку магістрантів спеціальності «Соціальна робота» до професійної діяльності, розкриває особливості фахового розвитку, спілкування, професійних криз, стресу, деформацій і ...
 • Перхайло, Н. А.; Perkhailo, N. (Домбровська Я. М., 2018)
  Навчально-методичний посібник орієнтований на підготовку студентів- магістрантів спеціальності 231 Соціальна робота до професійної діяльності, розкриває особливості партнерства як форми взаємодії суб’єктів соціальної роботи, ...

View more