ePHSHEIR

Пристрої для подрібнення м'яса ХІХ - 1-ї пол. ХХ ст. у зібранні НІЕЗ "Переяслав"

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах