ePHSHEIR

Матеріали конференцій

Матеріали конференцій

 

Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Миздренко, О. М.; Myzdrenko, O. (2017)
  У статті висвітлено важливість першої медичної допомоги у попередженні тяжких та загрозливих для життя та здоров’я станів потерпілих. Зокрема, визначено актуальність цих знань для майбутніх вчителів та розкрито основні ...
 • Корпанюк, М. П.; Гендзель, М.-Т.; Korpaniuk, M.; Hendzel, M. (2018)
  У студії аналізується поетика збірки віршів Олеся Гончара, створених на фронтах Другої світової війни упродовж 1942-1945 рр. Підкреслено, що мотиви, образи віршів, їхня психологічна мотивованість, змістові акценти спрямовані ...
 • Єрічева, Т. Ю.; Yericheva, T. (2018)
  В статті обґрунтовано необхідність підготовки учителів до формування культури безпеки життєдіяльності в учнів. Визначено основні методи навчання учнів правилам безпечної поведінки. Проаналізовано можливості застосування ...
 • Лохвицька, Л. В.; Lokhvytska, L. (Шевченко Р. В., 2018)
  У статті визначені специфічні особливості психолого-педагогічного супроводу в становленні моральної самосвідомості дошкільника. Розкрито сутність концепції морального виховання, в основі якої - становлення моральної ...
 • Lokhvytska, L.; Лохвицька, Л. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2018)
  Preschool period is crucial in the development of a child. Preschoolers’ moral education is a complex process, because children, knowing the rules and regulations often violate them. The reasons of such behavior are due ...
 • Невідомий автор (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2018)
  Збірник наукових праць містить результати досліджень учених, викладачів, наукові пошуки аспірантів, магістрантів, студентів з проблеми дослідження життя та творчості Олеся Гончара, тези доповідей учасників І Міжнародної ...
 • Яценко, Ліана В.; Jacenko, L. (ДВНЗ «ПХДПУ імені Григорія Сковороди», 2017)
  У статті розглянуто соціально-педагогічний виховний потенціал дитячих та молодіжних громадських організацій, напрямки їх діяльності та значення. The article deals with the socio-pedagogical educational potential of ...
 • Яценко, Ліана В.; Jacenko, L. (ДВНЗ " ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2018)
  Сім’я на усіх етапах життя людини є одним з найважливіших компонентів її мікросередовища. Як безпосереднє соціальне оточення сім’я має максимальні, в порівнянні з іншим будь-яким соціальним інститутом, можливості для ...
 • Яценко, Ліана В.; Jacenko, L. (БарГУ, 2018)
  Реалии настоящего характеризуются глобальным реформированием всех сфер социальной жизни Украины, выдвижением новых требований к системе общего образования, в том числе и к специальному образованию. В современном обществе ...
 • Яценко, Ліана Вікторівна; Jacenko, Liana Viktorivna («Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской области»., 2017-11-20)
  В статье рассматриваются проблемы гендерного образования и воспитания в учебных заведениях Украины. Проведен краткий анализ теорий гендерной социализации, Сделан небольшой дискурс учебной литературы, в котором расскрыты ...
 • Невідомий автор (Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди, 2018-03-21)
  У збірнику подано тези доповідей учасників IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень» яка відбулася в українському науковому просторі з означеної проблематики. ...
 • Невідомий автор (Видавництво КСВ, 2018-05-17)
  Успішне формування у студентів творчого мислення можливе лише на основі врахування особливостей творчості і розв'язання центральних завдань у розвитку творчого мислення: індивідуалізація освіти, дослідницький підхід, ...
 • Шкира, О. І.; Shkyra, O. (ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2018)
  У статті відображено практичний досвід співпраці університетської бібліотеки з психолого-медико-педагогічною консультативною службою університету, що передбачає розкриття особистості, згуртування колективу, створення ...
 • Невідомий автор (Домбровська Я. М., 2018)
  Збірник наукових праць містить результати досліджень учених, викладачів, наукові пошуки докторантів, аспірантів щодо реформування сучасної української освіти, використання сучасних стратегій і технологій навчання майбутніх ...
 • Зінченко, Г. П.; Zinchenko, H. (Львівська педагогічна спільнота, 2013)
  Широко відомо, що дітям особливо подобаються казки, з якими, ще з раннього віку їх ознайомлюють дорослі. Неможливо уявити дитинство без живої, захоплюючої та яскравої казки. Її привабливість криється у фантастичності та ...
 • Калмикова, Л. О.; Kalmykova, L. (ДВНЗ «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди», 2017)
  Знання мови (або мовне знання) у дошкільника – це неявне знання, що «живе» в його психічному світі в передзнакових формах знання, операціональних, неусвідомлюваних мовних узагальненнях і умовисновках, предметних і мовних ...
 • Невідомий автор (Домбровська Я. М., 2016)
  Збірник наукових праць містить результати досліджень учених, викладачів, наукові пошуки докторантів, аспірантів, магістрантів із проблеми розвитку ключових компетентностей майбутніх фахівців у процесі професійної ...
 • Калмикова, Л. О.; Kalmykova, L. (2017)
  Чи існують відмінності між феноменами «знання мови» і «знання про мову», чи це синонімічні поняття? Більшість науковців і вихователів ДНЗ та вчителів школи розглядають означені явища як тотожні, не вбачаючи в них різність, ...
 • Калмикова, Л. О.; Kalmykova, L. (б.в., 2017)
  Генезис сприймання і розуміння рідної мови, що засвоюється дітьми в дошкільному віці через виокремлення мовних засобів з мовлення людей, які оточують їх, пов'язаний перш за все з опозицією «прозорість мовного знака – ...
 • Невідомий автор (2014-12)
  Тези доповідей презентують результати студентських наукових пошуків з актуальних проблем професійної освіти майбутніх педагогів професійного навчання, документознавців, товарознавців, менеджерів туристичної діяльності. Theses ...

View more