ePHSHEIR

Релігійна та правозахисна діяльність Георгія Петровича Вінса (1928-1998)

Show simple item record

dc.contributor.author Висовень, Оксана Іванівна
dc.contributor.author Vysoven, Oksana Ivanivna
dc.date.accessioned 2016-07-18T09:00:10Z
dc.date.available 2016-07-18T09:00:10Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Висовень О. І. Релігійна та правозахисна діяльність Георгія Петровича Вінса (1928-1998) [Текст] / Оксана Іванівна Висовень // Переяславський літопис : зб. наук. статей [гол. ред. В. П. Коцур] ; Кафедра історії та культури України , ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. ДПУ ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький(Київcька обл.) : Лукашевич О. М., 2014. – Вип. 5. – С. 61–68. uk_UK
dc.identifier.uri http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/1586
dc.description.abstract У статті, на основі спеціальної літератури, простежено життєвий шлях, релігійну та правозахисну діяльність відомого дисидента Георгія Петровича Вінса. Акцентується увага на тому, що Г.П. Вінс був однією із знакових фігур внутрішнього церковного дисидентського руху, який виник у середовищі Євангельських християн-баптистів на початку 1960-х рр. в УРСР, та відіграв важливу роль у відстоюванні конституційних прав і свобод віруючих-християн, які системно порушувалися тоталітарною владою, за що неодноразово був засуджений. У ході дослідження вдалося з’ясувати, що: по-перше, визначальну роль на формування світогляду Г.П. Вінса справили його батьки − відомі релігійні дисиденти Петро Якович та Лідія Михайлівна Вінси, які допомогли йому стати не лише самодостатньою особистістю із гнучким розумом та волею, але й глибоко віруючою людиною, яка послідовно, аж до самопожертви, відстоювала свої релігійні переконання; по-друге, завдяки своїй активній релігійній та правозахисній діяльності Г.П. Вінс став однією зі знакових фігур внутрішнього церковного дисидентського руху; по-третє, головним сенсом життя Г.П. Вінса, де б він не знаходився (у цивільному житті, чи в місцях позбавлення волі, в засланні далеко від Батьківщини), стало проповідування слова Божого, активна участь у житті ЄХБ конфесії, відстоювання її засадничих цінностей: свободи релігійного виховання молоді, свободи проповідування, добродійності. The article deals with biography, religious and remedial activity of famous nonconformist Heorhii Petrovych Vins. It is highlighted that he was one of the most remarkable person in the inner church nonconformist movement which appeared in Gospel Christian-baptist environment in early 1960s in USSR and had an important role in struggle for constitutional rights of pious Christians which were broken constantly by totalitarian government and for that actions he was condemned repeatedly. In the process of investigation we made such conclusions: firstly, H.Vins’ parents had great influence on his formation – his parents, Petro Yakovych and Lidiya Myhailivna Vins, were famous nonconformists, they helped him to become not only self-sufficient person but also very pious man who was able to sacrifice himself in order to defend his beliefs; secondly,grace to his active religious and remedial activity H. Vins became one of the remarkable person of the inner church nonconformist movement which appeared in the surroundings of Gospel Christian-baptists in early 60s of XX century in the soviet Ukraine; thirdly, the sense of H. Vins life was to preaching of God’s word, to take an active part in the activity of Gospel Christian-baptists creed, to defend it’s values. uk_UK
dc.language.iso other uk_UK
dc.publisher Лукашевич О. М. uk_UK
dc.subject Вінс Георгій Петрович uk_UK
dc.subject релігійний дисидент uk_UK
dc.subject Євангельські християни-баптисти uk_UK
dc.subject конфесія uk_UK
dc.subject релігійна та правозахисна діяльність uk_UK
dc.subject Heorhii Petrovych Vins uk_UK
dc.subject nonconformist uk_UK
dc.subject Gospel Christian-baptists uk_UK
dc.subject creed uk_UK
dc.subject religious and remedial activity uk_UK
dc.title Релігійна та правозахисна діяльність Георгія Петровича Вінса (1928-1998) uk_UK
dc.title.alternative Heorhii Petrovych Vins’ religious and remedial activity (1928-1998) uk_UK
dc.type Article uk_UK


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics