ePHSHEIR

Етносоціальна структура міщан Переяслава за «Ревізькою книгою Переяславського полку 1726 р.», «Генерального (Румянцевським) описом Малоросії» 1765 – 1769 рр.» та іншими джерелами

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах