ePHSHEIR

Наукові збірники університету

Наукові збірники університету

Останні додані

 • Невідомий автор (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2018)
  У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань національної економіки України, розвитку підприємництва, аграрної економіки, функціонування фінансової системи та соціальної сфери. Для наукових працівників, ...
 • Невідомий автор (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2018)
  У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань національної економіки України, розвитку підприємництва, аграрної економіки, функціонування фінансової системи та соціальної сфери. Для наукових працівників, ...
 • Невідомий автор (Домбровська Я. М., 2018)
  До збірника ввійшли статті з актуальних питань методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, сучасних педагогічних технологій та інших ...
 • Невідомий автор (Лисенко М. М., 2018)
  Збірник наукових статей з психології. Collection of scientific papers psychology.
 • Невідомий автор (Домбровська Я. М., 2017)
  До збірника ввійшли статті з актуальних питань сучасної лінгвоукраїністики, зарубіжної лінгвістики та літературознавства.
 • Невідомий автор (Домбровська Я. М., 2018)
  До збірника ввійшли статті з актуальних питань сучасної лінгвоукраїністики, зарубіжної лінгвістики та літературознавства.
 • Невідомий автор (Домбровська Я. М., 2018)
  До збірника ввійшли статті з актуальних питань сучасної лінгвоукраїністики, зарубіжної лінгвістики та літературознавства.
 • Невідомий автор (Щербатих О. В., 2017)
  До збірника ввійшли статті з актуальних питань сучасного мовознавства, літературознавства та педагогіки.
 • Невідомий автор (Лисенко М. М., 2016)
  Збірник наукових статей з філософії. Collection of scientific papers philosophy.
 • Невідомий автор (Лисенко М. М., 2018)
  Збірник наукових статей з педагогіки. Collection of scientific papers pedagogy.
 • Невідомий автор (Лисенко М. М., 2018)
  Збірник наукових статей з філософії. Collection of scientific papers philosophy.
 • Невідомий автор (Лисенко М. М., 2018)
  Збірник наукових статей з педагогіки. Collection of scientific papers pedagogy.
 • Невідомий автор (Домбровська Я. М., 2017)
  У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань документознавства, інформаційних технологій та філології. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів. Scientific articles on actual questions of ...
 • Невідомий автор (Домбровська Я. М., 2017)
  У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань джерелознавства, архівознавства, музеєзнавства, а також інших проблем соціогуманітаристики та документознавства. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, ...
 • Невідомий автор (Домбровська Я. М., 2018)
  Збірник уміщує матеріали, представлені на I Міжнародній дистанційній науково-методичній конференції «Передові технології реалізації освітніх ініціатив», проведеній кафедрою документознавства 5 лютого 2018 р. У наукових ...
 • Невідомий автор (Домбровська Я. М., 2018)
  Збірник уміщує статті з актуальних проблем суспільно-політичної, соціально-економічної історії України, повсякденної історії, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, загальної історії, історії ...
 • Невідомий автор (Домбровська Я. М., 2018)
  До збірника ввійшли статті з актуальних питань методики навчання української мови і літератури, зарубіжної літератури в ЗНЗ, філологічних дисциплін у ВНЗ. Для науковців, аспірантів і студентів.
 • Невідомий автор (Домбровська Я. М., 2018)
  Збірник містить наукові статті з викладом результатів теоретичних і експериментальних дослі- джень актуальних проблем професійної освіти в Україні та світі. Видання адресовано науковцям, молодим дослідникам, педагогам, ...
 • Невідомий автор (Лукашевич О. М., 2014)
  Тези доповідей презентують результати студентських наукових пошуків з актуальних проблем професійної освіти майбутніх педагогів професійного навчання, документознавців, товарознавців, менеджерів туристичної діяльності.
 • Невідомий автор (Домбровська Я. М., 2017)
  Процеси глобалізації, які поступово перетворюють світ на єдиний простір, знаходять своє відображення й у сфері української освіти. Сучасна освітня парадигма, зорієнтована перш за все на особистість, ставить нові вимоги до ...

View more