ePHSHEIR

Перегляд по назві

Перегляд по назві

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Дереча, А. А.; Derecha, A. A. (Warszawa: Sp.z o.o. «Diamond trading tour», 2016)
  The article includes an analysis of the empirical research of schoolchildren age-creativity peculiarities. Internal and external sources and conditions of its display in different age periods are defined theoretically. The ...
 • Кравченко, Олена Петрівна; Kravchenko, Olena Petrivna (San Francisco, California, USA : B&M Publishing, 2016)
  У статті проаналізовані латиномовні лекційні філософські курси професорів Києво-Могилянській академії. Зокрема, обґрунтовано нове барокове розуміння людини як гармонійного поєднання душі й тіла. Охарактеризовано погляди ...
 • Bogolib, Tatiana M.; Bogholib, Tetjana M. (2014)
  В статье раскрыто архитектонику формирования доходов бюджета как составляющую финансового регулирования. Обосновано финансовый механизм взаимовлияния макроэкономической среды и доходной части бюджета. Усовершенствованы ...
 • Христич, Ніна С.; Khrystych, Nina S. (Лукашевич О. М., 2012)
  Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Методика викладання англійської мови». Для студентів, вчителів англійської мови та всіх бажаючих оволодіти технікою та етикою англомовної комунікації.
 • Bogolib, T. M. (2014)
  The paper conducted a comprehensive study of the theoretical and practical aspects of the system of intergovernmental transfers. It is proved that the interpretation of intergovernmental transfers only as payments designed ...
 • Maresz, Teresa; Grysińska-Jarmuła, Katarzyna (USW, 2016)
  Na to, jak układają się relacje między sąsiadującymi ze sobą społeczeństwami niemały wpływ mają wydarzenia z przeszłości. To historia pozwala zrozumieć współczesność. Niejeden antagonizm czy stereotyp ma swoje korzenie w ...
 • Kovernuk, Natalia Vasulivna (Izdevnieciba «Baltja Publishing», 2016-09)
  The purpose of writing is to research and analyze the effectiveness of financial resources in vocational education in Ukraine and develop practical recommendations for their improvement. To research and analyze the ...
 • Лила, Микола М.; Лила, Магдалина В.; Lyla, Mykola M.; Lyla, Maghdalyna V. (Лукашевич О. М., 2014)
  On successful learning influence different psychological factors such as memory, thinking, attention, observation etc. This article shows how the attention and different kinds of it influences on successful mastering of ...
 • Пангелова, М. Б.; Panghelova, M. B. (Теоретична і дидактична філологія, 2016)
  В статті розглядаються особливості зображення системи правосуддя та її представників в юридичному трилері Джона Грішема. Традиційно детектив прийнято розглядати в рамках парадигми, що знаходиться на нижчому щаблі літературної ...
 • Борисенко, Наталія С.; Борисенко, Петро А.; Borysenko, Natalija S.; Borysenko, Petro A. (Лукашевич О. М., 2013)
  У статті розглянуто поняття проксеміки як один із засобів невербальної комунікації. Автори розкривають особливості використання дистанції та простору в повсякденному спілкуванні. Особлива увага приділяється одному з ...
 • Невідомий автор (ГНОЗІС, 2014)
  Збірник наукових статей з педагогіки, психології, філософії. Collection of scientific papers. Pedagogy. Psychology. Philosophy.
 • Лохвицька, Любов В.; Lokhvycjka, Ljubov V. (Wyzsza Szkola Biznesu w Dabrowa Gornicza, 2012)
  Importance moral education for development of personality into the preschool age is disclosed in this article. Methods psychology-pedagogical influence on moral education of preschooler is produced. Role and functional ...
 • Ніколаєнко, Дмитро В.; Nikolaenko, Dmytro V. (2011)
  In this research note, I attempt to discuss potential meanings of the word nanocartography. This term can describe two completely different areas of research: It can be related, on the one hand, to the field of nanotechnology ...
 • Коцур, Надія Іванівна; Товкун, Лідія Павлівна; Kocur, Nadija Ivanivna; Tovkun, Lidija Pavlivna (Drohobych: Posvit, 2016)
  Дослідження присвячено теоретичному обґрунтуванні та експериментальному дослідженні системи формування культури здоров’я як передумови соціального становлення особистості школярів. Теоретичний аналіз літератури показав, ...
 • Демуз, І. О.; Demuz, I. O. (2016)
  У статті проаналізовано віднайдені довідкові видання з історії наукових товариств України ХІХ – початку ХХ ст.; визначено типологію даних видань й акцентовано увагу на тому, що ця література – продукт аналітико-синтетичної ...
 • Коцур, Надія Іванівна; Kotsur, Nadiia Ivanivna (Переяслав-Хмельницький (Київcька обл.), 2013)
  In the article highlights the based steps of the Department of Hygiene at Kharkov University and highlights the contribution of the first head of the Department of Hygiene A.I. Yakobiya and his followers in the development ...
 • Невідомий автор (Лукашевич О. М., 2013)
  До збірника входять статті, присвячені розгляду актуальних проблем нумізматики, боністики, фалеристики, історії грошового обігу. The collection includes articles on topical issues of consideration numismatics, bonistics, ...
 • Савчук, Ольга Г.; Савчук, Валерій І.; Savchuk, Oljgha Gh.; Savchuk, Valerij I. (Лукашевич О. М., 2013)
  Стаття зoсереджується на особливостях репрезентації гендерних стереотипів у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі. Розкрито питання зсуву формально-семантичних гендерних ознак іменників на позначення чоловічо-о ...
 • Bogolib, T. M. (2015)
  The article discusses the process of social transformation in Ukraine and directions of macroeconomic transformations, shows the activity of state institutes, and illuminates the role of the institutional environment in ...
 • Танчинець, Марія І.; Tanchynecj, Marija I. (Лукашевич О. М., 2013)
  Базуючись на даних проведеного акустичного експерименту в статті розглянуто варіативність частоти формант монофтонгів сучасної англійської мови в діловому діалогічному дискурсі. На матеріалі британського телевізійного ...