ePHSHEIR

Перегляд по назві

Перегляд по назві

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Дем’яненко, Б.; Demianenko, B. (Всесвіт, 2017)
  200-й (вантаж 200) – cимвол журби, смутку, втрат у результаті військових дій. Умовне кодоване позначення, уживане у Збройних Силах СРСР, Російської Федерації, України (від початку агресії Російської Федерації на Сході ...
 • Demianenko, B.; Дем’яненко, Б. (Всесвіт, 2017)
  500-й (вантаж 500) – cимвол неволі, втрати свободи, небезпеки, нанесення шкоди здоров’ю, пов’язаної з воєнними діями. Неологізм, яким позначають полонених (військових, цивільне населення, волонтерів і под.), визволених із ...
 • Дереча, А. А.; Derecha, A. A. (Warszawa: Sp.z o.o. «Diamond trading tour», 2016)
  The article includes an analysis of the empirical research of schoolchildren age-creativity peculiarities. Internal and external sources and conditions of its display in different age periods are defined theoretically. The ...
 • Слюсар, С. Т.; Sliusar, S. (Baltic, 2017)
  The article is a study of the current state of the income and expenditure structure of the population in Ukraine, in particular the level of income and expenditure in the context of national integration into the world ...
 • Кравченко, Олена Петрівна; Kravchenko, Olena Petrivna (San Francisco, California, USA : B&M Publishing, 2016)
  У статті проаналізовані латиномовні лекційні філософські курси професорів Києво-Могилянській академії. Зокрема, обґрунтовано нове барокове розуміння людини як гармонійного поєднання душі й тіла. Охарактеризовано погляди ...
 • Слюсар, С. Т.; Sliusar, S.; Перчук, О. В.; Perchuk, O. (Гельветика, 2017)
  The article analyzes the level of organizational and economic system of suburban countryside development in order to show within what strategy it is formed. It offers a methodological approach to the assessment of the level ...
 • Bogolib, Tatiana M.; Bogholib, Tetjana M. (2014)
  В статье раскрыто архитектонику формирования доходов бюджета как составляющую финансового регулирования. Обосновано финансовый механизм взаимовлияния макроэкономической среды и доходной части бюджета. Усовершенствованы ...
 • Христич, Ніна С.; Khrystych, Nina S. (Лукашевич О. М., 2012)
  Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Методика викладання англійської мови». Для студентів, вчителів англійської мови та всіх бажаючих оволодіти технікою та етикою англомовної комунікації.
 • Dobroskok, Irina; Rzhevskaya, Natalia; Доброскок, Ірина; Ржевська, Наталія (Лисенко М. М., 2015)
  У статті популяризується роль товарознавства в умовах розвитку інноваційних та інформаційних технологій. The article popularized the role of commodity in terms of innovation and information technology.
 • Lokhvytska, L. V. (DOI, 2017)
  The moral education of personality during preschool childhood is essential for moral growth in the next age periods. Searching for new approaches to the implementation of the tasks of moral education of the individual ...
 • Bogolib, T. M. (2014)
  The paper conducted a comprehensive study of the theoretical and practical aspects of the system of intergovernmental transfers. It is proved that the interpretation of intergovernmental transfers only as payments designed ...
 • Maresz, Teresa; Grysińska-Jarmuła, Katarzyna (USW, 2016)
  Na to, jak układają się relacje między sąsiadującymi ze sobą społeczeństwami niemały wpływ mają wydarzenia z przeszłości. To historia pozwala zrozumieć współczesność. Niejeden antagonizm czy stereotyp ma swoje korzenie w ...
 • Kovernuk, Natalia Vasulivna (Izdevnieciba «Baltja Publishing», 2016-09)
  The purpose of writing is to research and analyze the effectiveness of financial resources in vocational education in Ukraine and develop practical recommendations for their improvement. To research and analyze the ...
 • Лила, Микола М.; Лила, Магдалина В.; Lyla, Mykola M.; Lyla, Maghdalyna V. (Лукашевич О. М., 2014)
  On successful learning influence different psychological factors such as memory, thinking, attention, observation etc. This article shows how the attention and different kinds of it influences on successful mastering of ...
 • Яременко, Л. М.; Yaremenko, L.; Макарчук, І. М.; Makarchuk, I. (ДВНЗ «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди», 2017)
  Proper accounting of accounts receivable and payables at the enterprise of any form of ownership is essential, thus contributing to the ordering of information, transparency, accuracy and reliability of data on settlement ...
 • Яременко, Л. М.; Макарчук, І. М.; Yaremenko, L.; Makarchuk, I. (Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди, 2017)
  In the article the essence of receivables and accounts payable is considered. The features of the management of accounts receivable and payables at domestic enterprises are described. The accounting of accounts receivable ...
 • Пангелова, М. Б.; Panghelova, M. B. (Теоретична і дидактична філологія, 2016)
  В статті розглядаються особливості зображення системи правосуддя та її представників в юридичному трилері Джона Грішема. Традиційно детектив прийнято розглядати в рамках парадигми, що знаходиться на нижчому щаблі літературної ...
 • Василькевич, Ярослава З.; Vasylkevych, Yaroslava Z. (Лисенко М. М., 2015)
  У статті розглядаються особливості впливу соціального середовища на розвиток креативності особистості. In the article features of influence of the social environment on development of creativity of the personality are considered.
 • Перчук, О. В.; Perchuk, O. (ДВНЗ «Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди», 2017)
  Виявлено, що через проблеми з використанням бюджетних коштів західні країни світу були змушені ще в середині XX ст. запроваджувати в бюджетний процес нові управлінські технології, спрямовані на якісні перетворення у сфері ...
 • Nikolaiev, Leonid; Ніколаєв, Леонід (Лисенко М. М., 2015)
  У статті автор описує суттєві проблеми навчання студентів-психологів у вищих навчальних закладах України пов'язані із сучасною кон'юктурою ринку праці. The author describes significant problems of learning psychology ...