Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Дем’яненко, Б.; Demianenko, B. (Всесвіт, 2017)
  200-й (вантаж 200) – cимвол журби, смутку, втрат у результаті військових дій. Умовне кодоване позначення, уживане у Збройних Силах СРСР, Російської Федерації, України (від початку агресії Російської Федерації на Сході ...
 • Demianenko, B.; Дем’яненко, Б. (Всесвіт, 2017)
  500-й (вантаж 500) – cимвол неволі, втрати свободи, небезпеки, нанесення шкоди здоров’ю, пов’язаної з воєнними діями. Неологізм, яким позначають полонених (військових, цивільне населення, волонтерів і под.), визволених із ...
 • Lokhvytska, L.; Лохвицька, Л. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2018)
  Preschool period is crucial in the development of a child. Preschoolers’ moral education is a complex process, because children, knowing the rules and regulations often violate them. The reasons of such behavior are due ...
 • Mazokha, H.; Мазоха, Г. (Домбровська Я. М., 2017)
  У статті проаналізовано естетичні погляди Віри Вовк на мистецтво крізь призму епістолярної спадщини. За допомогою біографічного методу виокремлено випадки особистих листовних діалогів письменниці з іншими майстрами ...
 • Мартинюк, Т.; Martyniuk, T. (2016)
  The monograph reflects the views of contemporary representatives of scientific sociological, cultural, pedagogical and art studies on the humanitarian context of the socio-cultural space, axiological changes in the spiritual ...
 • Дереча, А. А.; Derecha, A. A. (Warszawa: Sp.z o.o. «Diamond trading tour», 2016)
  The article includes an analysis of the empirical research of schoolchildren age-creativity peculiarities. Internal and external sources and conditions of its display in different age periods are defined theoretically. The ...
 • Слюсар, С. Т.; Sliusar, S. (Baltic, 2017)
  The article is a study of the current state of the income and expenditure structure of the population in Ukraine, in particular the level of income and expenditure in the context of national integration into the world ...
 • Кравченко, Олена Петрівна; Kravchenko, Olena Petrivna (San Francisco, California, USA : B&M Publishing, 2016)
  У статті проаналізовані латиномовні лекційні філософські курси професорів Києво-Могилянській академії. Зокрема, обґрунтовано нове барокове розуміння людини як гармонійного поєднання душі й тіла. Охарактеризовано погляди ...
 • Слюсар, С. Т.; Sliusar, S.; Перчук, О. В.; Perchuk, O. (Гельветика, 2017)
  The article analyzes the level of organizational and economic system of suburban countryside development in order to show within what strategy it is formed. It offers a methodological approach to the assessment of the level ...
 • Bogolib, Tatiana M.; Bogholib, Tetjana M. (2014)
  В статье раскрыто архитектонику формирования доходов бюджета как составляющую финансового регулирования. Обосновано финансовый механизм взаимовлияния макроэкономической среды и доходной части бюджета. Усовершенствованы ...
 • Пангелова, М.; Panhelova, M. (Домбровська Я. М., 2019)
  У статті здійснено спробу аналізу роману Курта Воннегута «Колиска для кішки», який виявився відображенням проблеми неспроможності передати пережитий досвід, тобто автор твору засумнівався в раціональному осмисленні ...
 • Ярова Олеся Анатоліївна Yarova, Оlesya A. (Košice, Slovakia, 2017-12-06)
  The article presents the results of study on Biloozersky National Nature Park’s forest vegetation, which occupies 92,4 % of the Park’s territory. The classification of the forest vegetation is made based on the dominant ...
 • Христич, Ніна С.; Khrystych, Nina S. (Лукашевич О. М., 2012)
  Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Методика викладання англійської мови». Для студентів, вчителів англійської мови та всіх бажаючих оволодіти технікою та етикою англомовної комунікації.
 • Kulyk, O.; Кулик, О. (Домбровська Я. М., 2018)
  У статті відстоюється думка про те, що досягнення високого рівня комунікативної компетентності – це найвища сходинка у формуванні мовної особистості, а відтак, і особливе завдання, що має виконуватися впродовж навчання ...
 • Serdiuk, N.; Сердюк, Н. Ю. (Педагогічна думка, 2018)
  The article is devoted to an analysis of the current state of the Ukrainian higher education development, which shows that there are a lot of innovations and reforms having been implemented in it and there is a huge amount ...
 • Dobroskok, Irina; Rzhevskaya, Natalia; Доброскок, Ірина; Ржевська, Наталія (Лисенко М. М., 2015)
  У статті популяризується роль товарознавства в умовах розвитку інноваційних та інформаційних технологій. The article popularized the role of commodity in terms of innovation and information technology.
 • Свириденко, О.; Svyrydenko, O. (Домбровська Я. М., 2019)
  У статті йдеться про містифікацію як різновид літературної гри в українській романтичній традиції. Зазначається, що саме гра створювала умови для дистанціонування від недосконалого світу, а ігрова поведінка давала ...
 • Навальна, М. І.; Navalna, M. (Осадца Ю. В., 2018)
  Монографію присвячено комплексному аналізові лексики літературної мови на перетині наукових парадигм: лексикології, лінгвостилістики і когнітивної лінгвістики. Висвітлено основні динамічні процеси в лексико-семантичних ...
 • Lokhvytska, L. V. (DOI, 2017)
  The moral education of personality during preschool childhood is essential for moral growth in the next age periods. Searching for new approaches to the implementation of the tasks of moral education of the individual ...
 • Bogolib, T. M. (2014)
  The paper conducted a comprehensive study of the theoretical and practical aspects of the system of intergovernmental transfers. It is proved that the interpretation of intergovernmental transfers only as payments designed ...