DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Демуз, І. О.; Demuz, I. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2017)
  У статті проаналізовано становище видавництв і видавничих організацій державної форми власності в Україні. Вказано на видавництва, що знаходяться у підпорядкуванні Державного комітету телебачення і радіомовлення України ...
 • Мічуда, В.; Michuda, V. (Лисенко М. М., 2018)
  Стаття присвячена проблемі адміністративно-територіального устрою України у 50-ті – 80-ті роки ХХ ст. Проаналізовано праці науковців різних галузей, що присвячені проблемам адміністративно-територіального устрою нашої ...
 • Мічуда, В. В.; Michuda, V. (Лисенко М. М., 2018)
  У статті окреслено значення географічного краєзнавства у навчально-виховній роботі загальноосвітньої школи. Проаналізовано важливі завдання краєзнавства, шляхи реалізації краєзнавчої справи у загальноосвітніх школах. ...
 • Мічуда, В. В.; Michuda, V. (Лукашевич О. М., 2014)
  У статті наголошено на необхідності проведення позакласної краєзнавчої роботи. Охарактеризовано різноманітні методи і прийоми позакласної краєзнавчої роботи. Проаналізовано застосування різноманітних методів дослідження ...
 • Мічуда, В. В.; Michuda, V. (Гельветика, 2018)
  Стаття присвячена проблемі адміністративно-територіального устрою України у 20-ті – 30-ті роки ХХ ст. Проаналізовано історію адміністративно-територіальних змін у вказаний період, та їх вплив на функціонування різних сфер ...

View more