ePHSHEIR

Головна сторінка DSpace

DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Фонди

Виберіть фонд для перегляду його колекцій.

Останні додані

 • Набок, Л. М.; Nabok, L. (Галич, 2007)
  Видатний український архітектор Володимир Гнатович Заболотний був родом з Переяслава. З шести десятиліть, що довелось йому прожити, важко виокремити роки, коли він не приїджав на батьківщину. Якщо взяти хронологічно то з ...
 • Набок, Л. М.; Nabok, L. (Лукашевич О. М., 2013)
  У статті розглянуто документальні джерела з історії регіональних музеїв у 1921-1931 рр. на території сучасної Черкаської області. В статье рассмотрены документальные источники с истории региональных музеев 1921-1931 гг. ...
 • Колибенко, О. В.; Kolybenko, O.; Набок, Л. М.; Nabok, L. (Фенікс, 2003)
  Останні роки все потужнішим стає інтерес до архітектурної спадщини українців. Найбільшою увагою користуються саме культові споруди. Залишилась у минулому смуга забуття й табу для цих пам’яток. З’явилась можливість вивчити ...
 • Набок, Л. М.; Nabok, L.; Юрченко, О.; Yurchenko, O. (Аспект–Поліграф, 2006)
  ругої половини ХVІІ ст. Переяслав визначився не тільки як адміністративно-територіальний центр Лівобережної України, але й сформувався, як політичний осередок. В місті неодноразово проводились козацькі ради. Звичайно, що ...
 • Набок, Л. М.; Nabok, L. (Чернігів. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К. Д. Ушинського, 2009)
  Автор уперше розкриває витоки таланту архітекта В.Г.Заболотного, розглядає культурну спадщину його родини, послуговуючись архівними та польовими матеріалами уводить до наукового обігу нові біографічні відомості.

View more