DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Довбня, Л. Е.; Dovbnia, L.; Товкайло, Т. І.; Tovkailo, T. (Астана, 2016)
  В области славянской компаративистики украинский ученый мирового масштаба А.А. Потебня оставил мощное научное наследие. Исследователь восточнославянских языков впервые в истории языкознания рассмотрел вопрос о связи языка ...
 • Довбня, Л. Е.; Dovbnia, L. (Посвіт, 2016)
  У дослідженні розглядається роль рідної (української) мови у процесі формування лінгвістичних компетентностей школярів. Звертається увага на специфіку оволодіння ними близькоспорідненою (російською) мовою, зокрема, на явище ...
 • Ходан, В. П.; Khodan, V. (Лукашевич О. М., 2012)
  У статті розглядаються різні змінені стани свідомості, які виникають у процесі її трансцендування. Аналізуються методи, які використовуються в психотерапії для попередження хвороб ментальної сфери людини, а також в ...
 • Ходан, В. П.; Khodan, V. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012)
  У статті розглядаються проблеми клієнтів, які пов’язані з питанням стресостійкості до стану дистресу як порушенню здоров'я. В статье рассматриваются проблемы клиентов, которые связаны с вопросом стресостойкости к состоянию ...
 • Ходан, В. П. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012)
  У статті здійснюється теоретичний аналіз стану сучасної психотерапії та ефективності її використання. Обгрунтовується доцільність інтеграції різних напрямів та методів терапевтичної допомоги для попередження хвороб ноогенної ...

View more