DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2019)
  У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань національної економіки України, розвитку підприємництва, аграрної економіки, функціонування фінансової системи та соціальної сфери. Для наукових працівників, ...
 • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2019)
  У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань національної економіки України, розвитку підприємництва, аграрної економіки, функціонування фінансової системи та соціальної сфери. Для наукових працівників, ...
 • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2019)
  У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань національної економіки України, розвитку підприємництва, аграрної економіки, функціонування фінансової системи та соціальної сфери. Для наукових працівників, ...
 • Демуз, І. О.; Зленко, А. М.; Ісайкіна, О. Д.; Demuz, I.; Zlenko, A.; Isaikina, O. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2019)
  В статье проведено исследование мирового опыта формирования корпоративной культуры, проанализировано отношение к корпоративной культуре в Украине, определены факторы внедрения и функционирования корпоративной культуры, ее ...
 • Зленко, А. М.; Zlenko, A. (Ризографіка, 2018)
  Навчальний посібник розроблено для самостійної роботи та виконання практичних завдань з курсу «Ділова кореспонденція» студентами магістратури спеціальності «Професійна освіта. (Документознавство)», денної та заочної форми ...

View more