ePHSHEIR

Головна сторінка DSpace

DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Фонди

Виберіть фонд для перегляду його колекцій.

Останні додані

 • Слюсар, С. Т.; Sliusar, S.; Перчук, О. В.; Perchuk, O. (Гельветика, 2017)
  The article analyzes the level of organizational and economic system of suburban countryside development in order to show within what strategy it is formed. It offers a methodological approach to the assessment of the level ...
 • Слюсар, С. Т.; Sliusar, S. (Ін-т аграрної економіки, 2018)
  Проаналізовано сутність феномену «безробіття». Проведено аналіз рівня безробіття в Україні, де розглянуто динаміку кількості безробітних та рівень безробіття в Україні за 2011-2017 рр. При аналізі рівня безробіття, наведеної ...
 • Хрін, І. В.; Khrin, I. (Домбровська Я. М., 2018)
  Реформування системи освіти. Британська система освіти розвивалась на протязі багатьох століть. Реформування розпочалося з 1988 року, коли був прийнятий Закон про освіту. У 1993 році було створена доповідь «Навчатись ...
 • Самойленко, Н. І.; Samoilenko, N.; Сембрат, А. Л.; Sembrat, A. (Домбровська Я. М., 2018)
  Загальна освіта. Обов’язкова дванадцятирічна освіта ділиться на дошкільну, молодшу і середню ступінь. Підготовчі класи дошкільнята відвідують два роки, починаючи з п’яти років. При цьому обов’язковою є тільки другий ступінь, ...
 • Швець, О. В.; Shvets, O. V. (ПП Щербатих О. В., 2017)
  Сприйняття, кодування і трансформація відомостей про світ належать до пріоритетних завдань когнітивної лінгвістики, яка констатує особливу роль мови у процесах становлення і розвитку знань людини про світ. Саме у руслі ...

View more