ePHSHEIR

Головна сторінка DSpace

DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Фонди

Виберіть фонд для перегляду його колекцій.

Останні додані

 • Невідомий автор (Домбровська Я. М., 2016)
  Збірник уміщує статті, присвячені розгляду актуальних проблем суспільно- політичної, соціально-економічної історії України Х-ХХІ ст., матеріали з історіографії, джерелознавства та історії науки і техніки. Для викладачів, ...
 • Журавльова, Т. О.; Бутенко, В. В.; Zhuravljova, T. O.; Butenko, V. V. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2016)
  В даній статті охарактеризовано інституційні передумови розвитку ринку державних цінних паперів в Україні на основі аналізу теоретичних засад та практичних аспектів розвитку інституцій на даному ринку. Визначено, що означені ...
 • Невідомий автор (Домбровська Я. М, 2016)
  Збірник уміщує статті, присвячені розгляду актуальних проблем суспільно- політичної, соціально-економічної історії України Х-ХХІ ст., матеріали з історіографії, джерелознавства та історії науки і техніки. Для викладачів, ...
 • Білобровко, Т. І.; Борисова, Л. В.; Bilobrovko, T. I.; Borysova, L. V. (б. в., 2008)
  Узагальнений теоретичний та практичний матеріал з управлінського документування, розроблений за модульно-рейтинговою системою та методичні рекомендації й поради до вивчення курсу. Призначено для магістрантів ніслядинломної ...
 • Опольська, А. В.; Білобровко, Т. І.; Bilobrovko, T. I.; Opolska, A. V. (Лукашевич О. М., 2014)
  У посібнику узагальнено теоретичний матеріал із Болонського процесу та шляхів його впровадження до вищої освіти України, розроблено методичні рекомендації й завдання для самостійної роботи до курсу. Розрахований на слухачів ...

View more