Statistics

Total Visits

Views
Актуальність пʼєс Бертольда Брехта «Матінка Кураж та її діти» та Карела Чапека «Мати» 1218
Політологія 857
Тлумачний словник-мінімум із соціальної педагогіки та соціальної роботи 718
Джерела з історії раннього Нового часу 647
Причини й характер п’ятої російсько-української війни (вітчизняної війни 2014 - ? Рр.) 552
Роль інформаційних технологій у системі освіти 502
Пізнання як вид духовної діяльності і феномен культури 448
Ідеологічні штампи у вітчизняній періодиці 1950-1960-х рр. (на прикладі літературно-критичних статей про Михайла Томчанія) 408
Ucraina terra Cosaccorum 404
Три моделі тоталітаризму : порівняльний аналіз фашизму, більшовизму та націонал-соціалізму 387