Statistics

Total Visits

Views
Політологія 731
Причини й характер п’ятої російсько-української війни (вітчизняної війни 2014 - ? Рр.) 547
Актуальність пʼєс Бертольда Брехта «Матінка Кураж та її діти» та Карела Чапека «Мати» 519
Роль інформаційних технологій у системі освіти 497
Тлумачний словник-мінімум із соціальної педагогіки та соціальної роботи 488
Джерела з історії раннього Нового часу 454
Бібліографічний портрет Михайла Івановича Сікорського 307
Роль об’єднання українських письменників "Слово" у становленні української культурі в міжнародній спільноті (на матеріалі письменницького епістолярію) 294
Три моделі тоталітаризму : порівняльний аналіз фашизму, більшовизму та націонал-соціалізму 286
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" 280