Statistics

Total Visits

Views
Актуальність пʼєс Бертольда Брехта «Матінка Кураж та її діти» та Карела Чапека «Мати» 822
Політологія 790
Тлумачний словник-мінімум із соціальної педагогіки та соціальної роботи 644
Причини й характер п’ятої російсько-української війни (вітчизняної війни 2014 - ? Рр.) 550
Джерела з історії раннього Нового часу 537
Роль інформаційних технологій у системі освіти 498
Пізнання як вид духовної діяльності і феномен культури 367
Ідеологічні штампи у вітчизняній періодиці 1950-1960-х рр. (на прикладі літературно-критичних статей про Михайла Томчанія) 362
Роль об’єднання українських письменників "Слово" у становленні української культурі в міжнародній спільноті (на матеріалі письменницького епістолярію) 339
Три моделі тоталітаризму : порівняльний аналіз фашизму, більшовизму та націонал-соціалізму 333