Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Recent submissions

 • Юрійчук, Н. Д.; Yuriichuk, N. (2019)
  The system of higher education of Ukraine nowadays constantly changes a lot, what is caused by its entry into the European and world space. To a large extent, they cover language training, in particular the study of ...
 • Базалук, О. О.; Кравченко, О. П.; Харченко, Л. М.; Bazaluk, O.; Kravchenko, O.; Kharchenko, L. (КСВ, 2019)
  Навчально-методичний посібник з курсу «Основні напрями сучасної філософської думки» містять тематичний план, сітку годин і робочу програму відповідно до програми для ВНЗ та вимог Міністерства освіти і науки України. Кожне ...
 • Базалук, О. О.; Кравченко, О. П.; Харченко, Л. М.; Bazaluk, O.; Kravchenko, O.; Kharchenko, N. (КСВ, 2019)
  Навчально-методичний посібник містять тематичний план, сітку годин і робочу програму з курсу «Педагогічна та професійна етика» відповідно до програми для ВНЗ та вимог Міністерства освіти і науки України. Кожне практичне ...
 • Базалук, О. О.; Кравченко, О. П.; Харченко, Л. М.; Bazaluk, O.; Kravchenko, O.; Kharchenko, L. (КСВ, 2019)
  Посібник з курсу «Аксіологічні основи сучасної системи освіти України» містить тематичний план, сітку годин та робочу програму відповідно до програми для університетів та вимог Міністерства освіти і науки України. Кожне ...
 • Кравченко, О. П.; Kravchenko, O. (Cognum Publishing House, 2019)
  The article explores academic virtue as a condition for improving the quality of higher education. The main tendencies of the development of the academic environment are analyzed through the prism of understanding the ...
 • Кравченко, О. П.; Kravchenko, O. (Лисенко М. М., 2015)
  У статті досліджено латиномовну творчість С.Оріховського та етико-анторопологічне вчення Г.Сковороди. Розкрито особливості трактування філософами світоглядної проблеми «Людина – Бог – Всесвіт». Визначено обґрунтування ...
 • Кравченко, О. П.; Kravchenko, O. (B&M Publishing, 2014)
  У статті визначено сутність та специфіку феномена «етичної культури». Це відкрило особливості моральної, культурної ідентичності через суміжні поняття: культура, етика та мораль. Проаналізовано історичний та філософський ...
 • Кравченко, О. П.; Kravchenko, O. (КУТЕП, 2014)
  У статті проаналізована естетична проблематика, викладена у лекційних філософських курсах професорів Києво-Могилянській академії. Охарактеризована мета, класифікація, стилі і роди мистецтва. Розглянуто значення таких ...
 • Кравченко, О. П.; Kravchenko, O. (2014)
  У статті досліджено антропологічне розуміння сутності освіти викладене у латиномовних філософських курсах професорів Києво-Могилянській академії. Зокрема, проаналізовано особливості освітнього процесу в добу бароко. ...
 • Кравченко, О. П.; Kravchenko, O. (Лисенко М. М., 2019)
  У статті досліджено філософсько-освітні погляди професора Теофана Прокоповича та етико-антропологічне розуміння сутності освіти Григорієм Сковородою. Зокрема, проаналізовано особливості освітнього процесу в добу бароко. ...
 • Кравченко, О. П.; Kravchenko, O. (Лисенко М. М., 2019)
  У статті розкрито філософські витоки культури професійного спілкування. Зокрема, акцент зроблено на спадщині мислителів доби Відродження. Ідейний зміст культури Відродження склав принцип гуманізму, що встановив нове ...
 • Кравченко, О. П.; Kravchenko, O. (Домбровська Я. М., 2019)
  У статті досліджена глобальна проблема сучасної цивілізації – турбота про здоров’я. Проаналізовано теоретичний аспект поняття «ставлення до здоров’я». Доведено, що ставлення до власного здоров’я включає два взаємодоповнюючих ...
 • Левченко, Т. М.; Чубань, Т. В.; Levchenko, T.; Chuban, T. (Домбровська Я. М., 2019)
  Навчальний посібник є спробою систематизації раніше напрацьованих теоретичних і практичних інноваційних блоків з дисциплін лінгвістичного спрямування. Розрахований на студентів-бакалаврів і студентів-магістрантів філологічних ...
 • Кравченко, О. П.; Kravchenko, O. (Baltija Publishing, 2019)
  Проаналізовано сучасний стан дотримання кодексу академічної доброчесності. Доведено, що українській вищій школі потрібно утвердити стандарти академічної поведінки та межі неприйнятної академічної поведінки, адже лише на ...
 • Горбань, О. В.; Кравченко, О. П.; Мартич, Р. В.; Юхименко, Н. Ф.; Horban, O.; Kravchenko, O.; Martych, R.; Yukhymenko, N. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2019)
  Мета. Полягає у використанні поведінкового підходу для виділення й розгляду основних функ­цій освіти, за допомогою яких здійснюється управ­ління та ідентифікація нейробіологічних і соціаль­них систем. Методика. Автори ...
 • Яременко, Л. М.; Пономаренко, Я. А.; Yaremenko, L.; Ponomarenko, Ya. (2019)
  У статті проаналізовані основні проблеми організації та методології бухгалтерського обліку та аудиту нематеріальних активів, з метою визначення актуальних та проблемних питань. На основі різних підходів щодо визначення ...
 • Яременко, Л. М.; Yaremenko, L. (Житомирська політехніка, 2019)
  Інтегрована звітність була визначена як інноваційна звітність для суб’єктів господарювання. Висвітлено переваги та недоліки інтегрованої звітності. Integrated reporting has been identified as innovative reporting for ...
 • Перчук, О. В.; Яременко, Л. М.; Perchuk, O.; Yaremenko, L. (Институт бизнеса БГУ, 2019)
  В статье рассматривается проблема влияния международных интеграционных процессов на инвестиционную активность стран. Описаны основные формы проявления инвестиционного кризиса. У статті розглядається проблема впливу міжнародних ...
 • Макарчук, І. М.; Яременко, Л. М.; Makarchuk, I.; Yaremenko, L. (Талком, 2020)
  У статті розглядаються теоретичні аспекти заробітної плати як соціально-економічної категорії - як джерела грошових доходів працівників, з одного боку, і як значної частини витрат підприємства, з іншого. Визначено, що ...
 • Говоровський, А. В.; Hovorovskyi, A. (2019)
  У дисертації проаналізовано передісторію формування інформаційного середовища галузі поштового зв’язку України під впливом світових процесів розвитку інформаційного суспільства. На прикладі впровадження сучасних інформаційних ...

Search DSpace

Browse

My Account