Словники

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2019)
  У словнику подано найпоширеніші поняття й категорії педагогічної інноватики. Зміст термінів розкривається з урахуванням новітніх досягнень педагогіки і психології, основних напрямів реформування освітньої галузі. Термінологічний ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2016)
  У словнику подано найпоширеніші поняття й категорії сучасної психолого-педагогічної науки. Зміст термінів розкривається з урахуванням новітніх досягнень педагогіки і психології, основних напрямів реформування освітньої ...
 • Лохвицька, Л. В.; Lokhvycjka, L. V. (Мандрівець, 2017)
  У словнику подано зміст основних понять і термінів із соціальної педаго- гіки та соціальної роботи як українського, так й іншомовного походження. Їх тлумачення відповідає сучасним вимогам і може бути використано як ...
 • Кравченко, О. П.; Kravchenko, O. (Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво", 2016)
  «Вели́ка украї́нська енциклопе́дія» (ВУЕ) — багатотомне енциклопедичне видання універсального характеру, публікацію якого заплановано на 2013—2026 роки. Видання покликане систематизувати і сприяти поширенню наукових знань ...
 • Харченко, Н. А.; Кебкало, Т. Г.; Буц, М. А.; Kharchenko, N.; Kebkalo, T.; Buts, M. (Домбровська Я.М., 2016)
  В довіднику наведено відомості про основні етапи розвитку гістології, цитології та ембріології, біографічні дані провидатних учених, котрі працювали в царинах цих наукта суміжних з ними галузей знання.Довідник розкриває ...
 • Коцур, Н. І.; Товкун, Л. П.; Варивода, К. С.; Kotsur, N.; Tovkun, L.; Varyvoda, K. (Домбровська Я. М.Домбровська Я. М., 2016)
  Навчальний термінологічний словник-довідник розкриває зміст основних найпоширенійших понять і термінів, які подаються в законах, міжнародних і державних стандартах, нормативно-правових документах та науковій ...
 • Рибалка, В. В.; Rybalka, V. (ЖДУ ім. І. Франка, 2016)
  У словнику розкривається зміст більше 200 основних категорій і понять психології та педагогіки обдарованості і таланту особистості. Презентовано ряд психолого-педагогічних концепцій обдарованості та інших референтних до ...
 • Дем'яненко, Б. Л.; Дем'яненко, В. М.; Demianenko, B.; Demianenko, V. (Новий світ, 2014)
  Навчальний енциклопедичний словник-довідник охопив аналіз поглядів близько 600 представників вітчизняної та зарубіжної політичної, політико-правової думки. Пропоноване читачеві видання є одним із перших у системі сучасних ...
 • Дем'яненко, Б. Л.; Demianenko, B.; Дем'яненко, В. М.; Demianenko, V. (Новий світ, 2015)
  Навчальний енциклопедичний словник-довідник охопив аналіз понад 1000 термінів, які поглиблюють уявлення про досягнення сучасної світової й вітчизняної політичної науки. Пропоноване читачеві видання є спробою комплексно ...
 • Дем'яненко, Б. Л.; Demianenko, B. (Парламентське видавництво, 2011)
  Енциклопедичне видання є першою в Україні широкомасштабною спробою «кодифікувати» і проаналізувати ключові категорії політичної науки, що нині ними послуговується достатньо широке й різнобарвне за політичними уподобаннями, ...
 • Дем'яненко, Б. Л.; Demianenko, B. (Новий світ, 2014)
  Навчальний енциклопедичний словник-довідник охопив аналіз близько 800 понять, які дають широке уявлення про досягнення сучасної світової й вітчизняної політичної науки. Пропоноване читачеві видання є спробою комплексно ...
 • Unknown author (Гавришенко В. М., 2015)
  У «Словнику символів культури України» подано інформацію про найважливіші наукові, філософські, художні, міфологічно-релігійні, побутові символи українців. Автори намагаються охопити значні часові періоди існування ...