Вип. 8 - 2018

 

Recent Submissions

  • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2018)
    Збірник містить наукові статті з викладом результатів теоретичних і експериментальних досліджень актуальних проблем професійної освіти в Україні та світі. Видання адресовано науковцям, молодим дослідникам, педагогам, усім, ...