ePHSHEIR

Feminarum itinerantur: просторові аспекти життєдіяльності представниць європейської еліти ХІ – початку ХІІ стoліть

Show simple item record

dc.contributor.author Колибенко, Олександр
dc.contributor.author Kolybenko, Oleksandr
dc.contributor.author Колибенко, Олена
dc.contributor.author Kolybenko, Olena
dc.date.accessioned 2021-09-06T08:35:27Z
dc.date.available 2021-09-06T08:35:27Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Колибенко О. Feminarum itinerantur: просторові аспекти життєдіяльності представниць європейської еліти ХІ – початку ХІІ стoліть / Олександр Колибенко, Олена Колибенко // Простір в історичних дослідженнях: зб. наук. пр. / Відп. ред. С. М. Вовкодав. – Переяслав, 2021. – Вип. 2. – 57–69 с. uk_UA
dc.identifier.issn 2708-6143
dc.identifier.uri http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/5876
dc.description.abstract У статті проаналізовано свідчення руських та західноєвропейських джерел, які висвітлюють долю однієї з доньок переяславського князя Всеволода Ярославича – Євпраксії Всеволодівни. Життєвий шлях цієї князівни був сповнений надзвичайно складними випробуваннями на міцність її характеру, сили волі та духу. Драматична історія досить короткого (близько 15-ти років), але наповненого подіями, періоду перебування Євпраксії Всево- лодівни (Praxedis) в Західній Європі, яскраво описана в низці західноєвропейських джерел, дуже різко контрастує з майже повною відсутністю свідчень про особисте життя навіть найвідоміших руських княгинь. Це дозволяє на основі аналізу інформації з наявних джерел скласти достатньо точну її біограму, простеживши всі ключові моменти її короткого (близько 38-ми років) життя. Простежено зв’язок Євпраксії Всеволодівни з Переяславлем Руським. The article analyzes Rus’ and Western European sources that cover the life of one of the daughters of Pereiaslav Prince Vsevolod Yaroslavych – Eupraxia Vsevolodivna. She had difficult tests of his character strength, willpower and spirit. The dramatic short story (no more than ten years), filled with life events of Eupraxia Vsevolodivna (Praxedis) in Western Europe was vividly described in a number of Western European sources. It contrasts very sharply with the almost complete lack of information about the personal life of even the most famous Rus’ princesses. It allows, based on the analysis of information from available sources, to compile a fairly accurate her biogram and traces all the key points of her short (about 38 years) life. The connection between Eupraxia Vsevolodivna and Rus’ Pereiaslavl is traced. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ТОВ «Друкарня Рута» uk_UA
dc.subject Євпраксія Всеволодівна uk_UA
dc.subject Eupraxia Vsevolodivna uk_UA
dc.subject Адельхайда, uk_UA
dc.subject Adelaide uk_UA
dc.subject Переяславль uk_UA
dc.subject Pereiaslavl uk_UA
dc.subject Всеволод Ярославич uk_UA
dc.subject Vsevolod Yaroslavych uk_UA
dc.subject Володимир Моно- мах uk_UA
dc.subject Volodymyr Monomakh uk_UA
dc.title Feminarum itinerantur: просторові аспекти життєдіяльності представниць європейської еліти ХІ – початку ХІІ стoліть uk_UA
dc.title.alternative Feminarum itinerantur: spatial aspects of life of representatives of the European elite of the XI - early XII centuries uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Наукові роботи [642]
    Коолекція складається з публікацій наукових співробітників та працівників фондів Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав".

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics