Підручники

 

Recent Submissions

 • Варивода, К. С.; Горденко, С. І.; Varyvoda, K.; Hordenko, S. (Домбровська Я. М., 2020)
  Підручник розроблено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Цивільний захист» для педагогічних закладів вищої освіти згідно з навчальним планом. У підручнику висвітлено основні питання стосовно правових ...
 • Довжук, І. В.; Dovzhuk, I. (Домбровська Я. М., 2020)
  У підручнику на широкому історичному тлі розглядається історія книжкової справи – від виникнення писемності, винайдення в IV-III тис. до н. е. в Шумері глиняних табличок, в Єгипті – папірусних сувоїв – до поширення в ...
 • Круцевич, Т. Ю.; Пангелова, Н. Є.; Krutsevych, T.; Panhelova, N. (НУФВСУ, Олімп. л-ра, 2017)
  У підручнику викладено сучасні погляди на трактування основних положень теорії і методики фізичного виховання. У першому томі розглянуто термінологічний апарат, етапи розвитку фізичного виховання як соціального явища, ...
 • Круцевич, Т. Ю.; Пангелова, Н. Є.; Krutsevych, T.; Panhelova, N. (НУФВСУ, Олімп. л-ра, 2017)
  У підручнику викладено сучасні погляди на трактування основних положень теорії і методики фізичного виховання. У першому томі розглянуто термінологічний апарат, етапи розвитку фізичного виховання як соціального явища, ...
 • Варивода, К. С.; Горденко, С. І.; Varyvoda, K.; Hordenko, S. (Домбровська Я. М., 2019)
  Підручник розроблено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для педагогічних закладів вищої освіти згідно з навчальним планом. У підручнику висвітлено правові й організаційні питання ...
 • Коцур, Н. І.; Товкун, Л. П.; Kotsur, N.; Tovkun, L. (Домбровська Я. М., 2019)
  Підручник розроблено відповідно до програми дисципліни для студентів вищих педагогічних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. Основною метою підручника є підготовка студентів до професійної педагогічної діяльності, ...
 • Коцур, Н. І.; Товкун, Л. П.; Kotsur, N.; Tovkun, L. (Домбровська Я. М., 2019)
  Підручник розроблено відповідно до програми дисципліни для студентів вищих педагогічних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. Основною метою підручника є підготовка студентів до професійної педагогічної діяльності, ...
 • Юрженко, В. В.; Yurzhenko, V. (Домбровська Я. М., 2018)
  Підручник містить систематизований виклад відомостей, що розкривають особливості сучасного виробництва, включаючи його сучасний стан і перспективи подальшого розвитку. Розкриваються особливості технічних та технологічних ...
 • Потапенко, О. І.; Потапенко, Я. О.; Кожуховська, Л. П.; Чубань, Т. В.; Левченко, Т. М.; Потапенко, Г. І.; Potapenko, O.; Potapenko, Ya.; Kozhukhovska, L.; Chuban, T.; Levchenko, T.; Potapenko, H. (Міленіум, 2016)
  The manual is the first attempt to systematize the previously studied theoretical and practical innovative units from the disciplines of linguistic direction. The book is for students with academic degrees such as Bachelor, ...
 • Білобровко, Т. І.; Борисова, Л. В.; Bilobrovko, T.; Borysova, L. (СКД, 2008)
  У посібнику розкрито ефективні методи управління закладами освіти. Аналіз систем управління необхідний як у галузі освіти, так і у сфері виробництва, де зародилися і набули розвитку теорія та практика наукового управління, ...
 • Коцур, В. П.; Kotsur, V. P. (Наші книги, 2016)
  Своїм батькам присвячуємо. Історія – це така наука яка для кожної людини може розкривати минуле у багатьох вимірах. Кожне покоління має свій погляд на минуле і часто-густо намагається переписувати історію. Спосіб трактування ...
 • Коцур, В. П.; Kotsur, V. P. (Наші книги, 2016)
  Міжнародні відносини європейських країн відображені у текстах до- говорів між державами, дипломатичному листуванні, особистій кореспонденції монархів, в урядових інструкціях посольств і донесеннях послів при іноземних ...
 • Коцур, В. П.; Kotsur, V. P. (Наші книги, 2016)
  Серед джерел з історії ранньоновочасної Молдавії найбільшим скарбом є літописи, за кількістю яких немає аналогів у східнороманському світі. Із XVI ст. до нас дійшло декілька анонімних хронік і три літописи, складені духовними ...
 • Коцур, В. П.; Kotsur, V. P. (Наші книги, 2016)
  Ранньомодерна Європа, незважаючи на бурхливу трансформацію суспільно-економічних відносин, і надалі залишалася аграрною. Незважаючи на цілий ряд науково-технічних відкриттів, ручна праця панувала повсюдно, а аграрна сфера ...
 • Коцур, В. П.; Kotsur, V. P. (Наші книги, 2016)
  Тривалий час науковці країн колишнього Радянського Союзу називали період з кінця ХV до середини ХVІІ ст. пізнім Середньовіччям. Але з розколом імперії історики сприйняли західну схему періодизації, назвавши цю епоху раннім ...
 • Коцур, В. П.; Kotsur, V. P. (Наші книги, 2016)
  Глибинні трансформації, що проходили в епоху раннього Нового часу у соціально-економічному житті європейського суспільства, політичному устрої країн, формах ідеології та її сприйняття ранньомодерною людиною, загальній ...
 • Базалук, О. О.; Bazaluk, O. (Кондор, 2010)
  В книге рассматривается наиболее важный аспект философии обра- зования — воспитание планетарно-космического типа личности, а имен- но, воспитание лидера — человека, который хочет не только найти себя в жизни, но и ...
 • Коцур, В. П.; Kotsur, V. P. (Наші книги, 2015)
  Підручник містить систематичний виклад розвитку культури Античності, висвітлює процес зародження, формування, розквіту і занепаду античної культури починаючи з культурного розвитку крито-мікенської цивілізації і завершуючи ...
 • Танана, С. М.; Tanana, S.; Лила, М. В.; Lyla, M. V. (СКД, 2013)
  Збірник тестів для контролю знань з англійської мови студентів факультету фізичного виховання розроблено відповідно до навчальної програми з англійської мови для студентів факультету фізичного виховання вищих навчальних ...
 • Крецул, Н. І.; Kretsul, N. (Лукашевич О. М., 2013)
  У навчальному посібнику наведено тематику лабораторних робіт, вміщено навчальну робочу програму курсу, розроблену за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Автори ...