ePHSHEIR

Оптимізація психофізичного стану учнів початкових класів в умовах шкіл-інтернатів

Show simple item record

dc.contributor.author Пангелова, Н. Є.
dc.contributor.author Троценко, Т. Ю.
dc.contributor.author Кравченко, Т. П.
dc.contributor.author Panhelova, N.
dc.contributor.author Trotsenko, T.
dc.contributor.author Kravchenko, T.
dc.date.accessioned 2021-07-02T10:56:09Z
dc.date.available 2021-07-02T10:56:09Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Пангелова Н. Є. Оптимізація психофізичного стану учнів початкових класів в умовах шкіл-інтернатів / Н. Є. Пангелова, Т. Ю. Троценко, Т. П. Кравченко // Role of science and education for sustainable development : monograph. - Katowice, 2021. - S. 533-545. uk_UA
dc.identifier.uri http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/5788
dc.description.abstract У теперішній час в Україні спостерігається негативна тенденція збільшення кількості дітей, які опинилися у важкій життєвій ситуації. Це – діти-сироти; діти, які залишилися без опіки батьків; діти із антисоціальних сімей (алкоголіків, наркоманів); діти з сімей мігрантів, переселенців, безробітних, діти, які, стали жертвами збройних конфліктів та ін. Саме такі діти найчастіше є контингентом дитячих будинків та шкіл-інтернатів різного типу. В Україні кількість дітей, які виховуються в інтернатах, є однією з найвищих в Європі – більше 90 тис. Стан фізичного і психічного здоров’я дітей, які виховуються у школах- інтернатах значно нижчий, ніж у «домашніх» дітей, що вимагає пошук нових підходів до організації процесу фізичного виховання вихованців шкіл-інтернатів. У статті представлена і визначена ефективність програми раціонального застосування фізкультурно-оздоровчих заходів, спрямованих на корекцію психофізичного стану дітей 7-10 років в умовах школи-інтернату. Currently in Ukraine there is a negative trend of increasing the number of children in difficult life situations. These are orphans; children left without parental care; children from antisocial families (alcoholics, drug addicts); children from families of migrants, the unemployed, children who have become victims of armed conflicts, etc. Such children are most often a contingent of orphanages and boarding schools of various types. In Ukraine, the number of children raised in boarding schools is one of the highest in Europe - more than 90 thousand. The state of physical and mental health of children raised in boarding schools is much lower than that of "home" children, which requires finding new approaches to the organization of the process of physical education of boarding school students. The article presents and defines the effectiveness of the program of rational use of physical culture and health measures aimed at correcting the psychophysical condition of children aged 7-10 in a boarding school. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject учні 7-10 років uk_UA
dc.subject психофізичний стан uk_UA
dc.subject школа-інтернат uk_UA
dc.subject students 7-10 years old uk_UA
dc.subject psychophysical condition uk_UA
dc.subject boarding school uk_UA
dc.title Оптимізація психофізичного стану учнів початкових класів в умовах шкіл-інтернатів uk_UA
dc.title.alternative Optimization of the psychophysical condition of primary school students in boarding schools uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics