Вип. 2. - 2018

 

Recent Submissions

  • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2018)
    У збірнику висвітлено актуальні питання розвитку психології в сучасному науково- інформаційному просторі; здійснено аналіз чинників психологічного розвитку особистості, вікових та індивідуальних особливостей її становлення; ...