Вип. 7. - 2020

 

Recent Submissions

  • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2020)
    У збірнику висвітлено актуальні питання розвитку психології в сучасному науково-інформаційному просторі; здійснено аналіз чинників психологічного розвитку особистості, вікових та індивідуальних особливостей її ...