Вип. 1. - 2017

 

Recent Submissions

  • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2017)
    У збірнику висвітлено актуальні питання розвитку психології в сучасному науково- інформаційному просторі; здійснено аналіз чинників психологічного розвитку особистості, вікових та індивідуальних особливостей її становлення; ...