ePHSHEIR

Browsing Посібники by Title

Browsing Посібники by Title

Sort by: Order: Results:

 • Христич, Н. С.; Khrystych, N. (Лукашевич О. М., 2012)
  Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Методика викладання англійської мови». Для студентів, вчителів англійської мови та всіх бажаючих оволодіти технікою та етикою англомовної комунікації.
 • Швець, Н. В.; Shvets, N. (КСВ, 2018)
  У навчальному посібнику викладено систему вправ для удосконалення навичок використання граматичних явищ в усному та писемному мовленні. Граматичний довідник містить основні правила, оформлені у вигляді таблиць. Пропонований ...
 • Швець, Н. В.; Shvets, N. (КСВ, 2019)
  У навчальному посібнику викладено систему вправ для удосконалення навичок використання граматичних явищ в усному та писемному мовленні. Пропонований посібник охоплює найважливіші питання функціонування дієслова англійської ...
 • Мазоха, Д. С.; Mazokha, D. (Міленіум, 2018)
  Навчально-методичний посібник містить загальні вимоги до змісту й структури магістерської роботи, методичні вказівки та рекомендації щодо організації, здійснення наукового дослідження, написання й оформлення магістерської ...
 • Губар, М. Г.; Ghubar, M. Gh. (Основа, 2013)
  Навчальний посібник пропонує теоретичний та практичний матеріал навчального курсу "Акомпанемент та імпровізація". Автор у стислій формі розкриває проблему акомпанементу та імпровізації в музичному мистецтві, пропонує ...
 • Базалук, О. О.; Кравченко, О. П.; Харченко, Л. М.; Bazaluk, O.; Kravchenko, O.; Kharchenko, L. (КСВ, 2019)
  Посібник з курсу «Аксіологічні основи сучасної системи освіти України» містить тематичний план, сітку годин та робочу програму відповідно до програми для університетів та вимог Міністерства освіти і науки України. Кожне ...
 • Демуз, І. О.; Demuz, I. (Домбровська Я. М., 2016)
  У навчально-методичному посібнику викладено матеріали навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка документної інформації». Посібник допоможе студентам самостійно опрацювати навчальний матеріал дисципліни. ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2019)
  У методичному посібнику запропоновані самостійні роботи за темами курсу анатомії людини (мета, завдання у вигляді малюнків, таблиць, тестових запитань), пропонуються методики виконання. Метою посібника є допомогти студентам ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2019)
  У методичному посібнику запропоновані лабораторні заняття по основним темам курсу анатомії людини (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), розкриваються методики антропометричних ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2018)
  У методичному посібнику запропоновані самостійні роботи за темами курсу анатомії людини (мета, завдання у вигляді малюнків, таблиць, тестових запитань), пропонуються методики виконання. Метою посібника є допомогти студентам ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2018)
  У методичному посібнику запропоновані лабораторні заняття по основним темам курсу анатомії людини (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), розкриваються методики антропометричних ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2019)
  У методичному посібнику запропоновані практичні заняття по основним темам курсу анатомії людини (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), розкриваються методики антропометричних ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані самостійні роботи за темами курсу анатомії людини (мета, завдання у вигляді малюнків, таблиць, тестових запитань), пропонуються методики виконання. Метою посібника є допомогти студентам ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані лабораторні заняття по основним темам курсу анатомії людини (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), розкриваються методики антропометричних ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані лабораторні заняття по основним темам курсу анатомії людини (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), розкриваються методики антропометричних ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані самостійні роботи за темами курсу анатомії людини (мета, завдання у вигляді малюнків, таблиць, тестових запитань), пропонуються методики виконання. Метою посібника є допомогти студентам ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані самостійні роботи за темами курсу анатомії людини (мета, завдання у вигляді малюнків, таблиць, тестових запитань), пропонуються методики виконання. Метою посібника є допомогти студентам ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані самостійні роботи за темами курсу анатомії людини (мета, завдання у вигляді малюнків, таблиць, тестових запитань), пропонуються методики виконання. Метою посібника є допомогти студентам ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані лабораторні заняття по основним темам курсу анатомії людини (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), розкриваються методики антропометричних ...
 • Палієнко, О. А.; Palijenko, O (Домбровська Я. М., 2017)
  У навчально-методичному посібнику розглядаються теоретико-методологічні аспекти анатомії людини з основами спортивної морфології, наведено основні відомості про будову та функції органів і систем організму людини, представлено ...

Search DSpace


Browse

My Account