Посібники

 

Recent Submissions

 • Левченко, Т. М.; Чубань, Т. В.; Levchenko, T.; Chuban, T. (Домбровська Я. М., 2020)
  У посібнику обґрунтовуються загальні вимоги до написання магістерської роботи з української лінгвістики та лінгводидактики вищої школи, пропонуються орієнтовні теми, правила оформлення, методологія наукового дослідження, ...
 • Доброскок, І. І.; Танана, С. М.; Лопата, Н. А.; Dobroskok, I.; Tanana, S.; Lopata, N. (Домбровська Я. М., 2019)
  Навчально-методичний посібник висвітлює теоретичні, методичні і методологічні основи навчальної дисципліни «Методики викладання харчових технологій» у контексті адаптації вищої освіти України до Болонського процессу та ...
 • Доброскок, І. І.; Карпович, М. Г.; Танана, С. М.; Лопата, Н. А.; Dobroskok, I.; Karpovych, M.; Tanana, S.; Lopata, N. (КСВ, 2019)
  Подано опис педагогічної практики, загальні вимоги та форми проведення; зміст і структуру, оформлення відповідної документації, передбачені програмою для студентів фінансово- гуманітарних факультетів із урахуванням ...
 • Карпович, М. Г.; Лопата, Н. А.; Танана, С. М.; Karpovych, M.; Lopata, N.; Tanana, S. (КСВ, 2019)
  Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Харчові технології»: призначений для бакалаврів зі спеціальності 015 Професійна освіта (Харчові технології). Передбачений програмою для студентів ...
 • Вайнтрауб, М. А.; Vaintraub, M. (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 2020)
  У практикумі описані лабораторні та практичні роботи з охорони праці; призначені для студентів, які навчаються з галузі знань 01– освіта за напрямом 015 -професійна освіта; зі спеціалізацій – педагог професійного навчання ...
 • Палієнко, О. А.; Буц, М. А.; Paliienko, O.; Buts, M. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані практичні заняття по основним темам курсу «Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), ...
 • Палієнко, О. А.; Буц, М. А.; Paliienko, O.; Buts, M. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані практичні заняття по основним темам курсу «Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані лабораторні заняття по основним темам курсу фізіологія людини і тварини (мета, матеріальне забезпечення, хід лабораторної роботи, практичні завдання, висновки), розкриваються методики, ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані практичні заняття по основним темам курсу Фізіологія людини. Фізіологічні основи фізичного виховання. (мета, матеріальне забезпечення, хід лабораторної роботи, практичні завдання, ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані самостійні роботи за темами курсу анатомії людини (мета, завдання у вигляді малюнків, таблиць, тестових запитань), пропонуються методики виконання. Метою посібника є допомогти студентам ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані самостійні роботи за темами курсу анатомії людини (мета, завдання у вигляді малюнків, таблиць, тестових запитань), пропонуються методики виконання. Метою посібника є допомогти студентам ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані практичні заняття по основним темам курсу Фізіологія людини. Фізіологічні основи фізичного виховання. (мета, матеріальне забезпечення, хід лабораторної роботи, практичні завдання, ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані лабораторні заняття по основним темам курсу фізіологія людини, які дають можливість проаналізувати фізіологічні процеси, механізми, які проходять у організмі людини, порівняти фізичний ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані лабораторні заняття по основним темам курсу вікова фізіологія, валеологія, шкільна гігієна (мета, матеріальне забезпечення, хід лабораторної роботи, практичні завдання, висновки), ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані лабораторні заняття по основним темам курсу анатомії людини (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), розкриваються методики антропометричних ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані практичні заняття по основним темам курсу анатомії людини з основами спортивної морфології (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані самостійні роботи за темами курсу анатомії людини (мета, завдання у вигляді малюнків, таблиць, тестових запитань), пропонуються методики виконання. Метою посібника є допомогти студентам ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані лабораторні заняття по основним темам курсу анатомії людини (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), розкриваються методики антропометричних ...
 • Палієнко, О. А.; Буц, М. А.; Paliienko, O.; Buts, M. (Домбровська Я. М., 2020)
  The methodical manual offers laboratory classes on the main topics of the course in human physiology (purpose, material support, course of laboratory work, practical tasks, conclusions), methods are revealed which allow ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані самостійні роботи за темами курсу анатомії людини (мета, завдання у вигляді малюнків, таблиць, тестових запитань), пропонуються методики виконання. Метою посібника є допомогти студентам ...

View more