ePHSHEIR

Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту

Show simple item record

dc.contributor.author Палієнко, О. А.
dc.contributor.author Буц, М. А.
dc.contributor.author Paliienko, O.
dc.contributor.author Buts, M.
dc.date.accessioned 2020-11-20T15:57:11Z
dc.date.available 2020-11-20T15:57:11Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Палієнко О. А. Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту : метод. посіб. практ. робіт для студ. спец. «Фізичне виховання» вищ. навч. пед. закл. Вид. 3-тє / О. А. Палієнко, М. А. Буц. – Переяслав (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2020. - 30 с. uk_UK
dc.identifier.uri http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/5224
dc.description.abstract У методичному посібнику запропоновані практичні заняття по основним темам курсу «Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), розкриваються методики, які дають можливість проаналізувати фізіологічні процеси, механізми, які проходять у організмі людини, порівняти фізичний та біологічний розвиток. Метою посібника є допомогти студентам вивчити та засвоїти найбільш складні розділи курсу фізіологія людини, виконати практичні роботи, оволодіти практичними навичками дослідження різноманітних функцій організму, закріпити теоретичні знання набуті на лекціях. Для студентів вищих навчальних педагогічних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. The methodical manual offers practical classes on the main themes of the course "Physiological bases of physical education and sports (purpose, material support, practical work, practical tasks, conclusions), methods are revealed which allow to analyze physiological processes, mechanisms that pass in the human body , compare physical and biological development. The purpose of the manual is to help students to study and master the most complex sections of the course in human physiology, to do practical work, to master the practical skills of studying various functions of the body, to consolidate the theoretical knowledge acquired at lectures. For students of higher educational pedagogical establishments of III-IV accreditation levels. uk_UK
dc.language.iso other uk_UK
dc.publisher Домбровська Я. М. uk_UK
dc.subject фізіологічні процеси uk_UK
dc.subject фізіологічні механізми uk_UK
dc.subject функції uk_UK
dc.subject регуляція uk_UK
dc.subject фізичний розвиток uk_UK
dc.subject біологічний розвиток uk_UK
dc.subject physiological processes uk_UK
dc.subject physiological mechanisms uk_UK
dc.subject functions uk_UK
dc.subject regulation uk_UK
dc.subject physical development uk_UK
dc.subject biological development uk_UK
dc.title Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту uk_UK
dc.title.alternative Physiological bases of physical education and sports uk_UK
dc.type Learning Object uk_UK


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics