ePHSHEIR

Навчальні та наукові видання

Навчальні та наукові видання

Recent Submissions

 • Бокшиц, О. М.; Bokshyts, O. (Домбровська Я. М., 2019)
  Можемо погодитися, що здоров’я – поняття багатопланове. Це не лише відсутність в людському тілі хвороби, а й комфортне психологічне самопочуття, гарний настрій, високий рівень пристосування до соціуму та благополуччя. Здоров’я ...
 • Горденко, С. І.; Hordenko, S. (Ліха-Прес, 2019)
  Вища аграрна освіта має свою історію, яка нерозривно пов’язана з її політичним, економічним, соціальним і культурним життям. Особливого інтересу набуває період ХІХ початку ХХ ст., коли під впливом змін у суспільно-політичному, ...
 • Сергійчук, О. М.; Сембрат, А. Л.; Serhiichuk, O.; Sembrat, A. (Домбровська Я. М., 2019)
  Навчальний посібник за змістом відповідає програмі курсу «Педагогіка і психологія». У навчальному посібнику викладено теоретико-методичні основи навчальної дисципліни «Педагогіки і психології»: предмет та завдання педагогіки, ...
 • Шапран, О. І.; Сергійчук, О. М.; Танана, С. М.; Shapran, O.; Serhiichuk, O.; Tanana, S. (Домбровська Я. М., 2019)
  У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні основи навчальної дисципліни «Методика викладання товарознавства» з урахуванням державних стандартів та інтеграції національної вищої освіти в європейський освітній ...
 • Круцевич, Т. Ю.; Пангелова, Н. Є.; Krutsevych, T.; Panhelova, N. (НУФВСУ, Олімп. л-ра, 2017)
  У підручнику викладено сучасні погляди на трактування основних положень теорії і методики фізичного виховання. У першому томі розглянуто термінологічний апарат, етапи розвитку фізичного виховання як соціального явища, ...
 • Круцевич, Т. Ю.; Пангелова, Н. Є.; Krutsevych, T.; Panhelova, N. (НУФВСУ, Олімп. л-ра, 2017)
  У підручнику викладено сучасні погляди на трактування основних положень теорії і методики фізичного виховання. У першому томі розглянуто термінологічний апарат, етапи розвитку фізичного виховання як соціального явища, ...
 • Каменська, І. С.; Бокшиц, О. М.; Kamenska, I.; Bokshyts, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  Посібник відповідає чинній програмі з дисципліни «Охорона праці в галузі». Навчально-методичний посібник містить програму курсу, методичні вказівки до вивчення кожної теми курсу, практичні завдання, запитання до контролю ...
 • Каменська, І. С.; Kamenska, I. (Домбровська Я. М., 2019)
  The article analyzes the scientific literature and clarifies the key concepts of the research problem. The features of self-regulation of personality in the process of becoming a future specialist on labor protection are ...
 • Чернов, Б. О.; Chernov, B. (Міленіум, 2017)
  У посібнику для вчителів початкової школи розкрито механізм досліджень в рамках Міжнародного проекту обґрунтована необхідність і важливість екологічних знань для навчально-виховного процесу в шкільних курсах з «Природознавства» ...
 • Чернов, Б. О.; Chernov, B. (Міленіум, 2017)
  Програма підвищення кваліфікації вчителів початкової школи складена з урахуванням світової екологічної ситуації в швидко мінливому світі та шкільної програми з «Природознавства» 1-4 класів. Програма перепідготовки ...
 • Чернов, Б. О.; Chernov, B. (Міленіум, 2017)
  В цій невеличкій праці вміщено чотири основоположні для географічного краєзнавства і краєзнавчого принципу навчання як принципу дидактики матеріали: 1) еволюція краєзнавчо спрямованої бібліографії автора упродовж сорока ...
 • Юрійчук, Н. Д.; Yuriichuk, N. (Домбровська Я. М., 2020)
  Навчально-методичний посібник має на меті допомогти студентам правильно користуватися нормами сучасної української літературної мови. Тут узагальнено теоретичний і практичний матеріал, розроблено методичні рекомендації й ...
 • Тонконог, Н. І.; Tonkonoh, N. (Домбровська Я. М., 2020)
  У монографії висвітлено результати дослідження підготовки вчителів іноземних мов із застосуванням сучасних стратегій навчання. Здійснено огляд і аналіз теоретико-практичних аспектів навчання іноземних мов у закладах ...
 • Довбня, Л. Е.; Товкайло, Т. І.; Dovbnia, L.; Tovkailo, T. (Домбровська Я. М., 2019)
  У посібнику подано аналіз наукової діяльності відомих українських мовознавців ХІХ – першої половини ХХ ст., а також запропоновано уривки з їхніх наукових праць. Для студентів філологічних спеціальностей та всіх, ...
 • Базалук, О. О.; Кравченко, О. П.; Харченко, Л. М.; Bazaluk, O.; Kravchenko, O.; Kharchenko, L. (КСВ, 2019)
  Навчально-методичний посібник з курсу «Основні напрями сучасної філософської думки» містять тематичний план, сітку годин і робочу програму відповідно до програми для ВНЗ та вимог Міністерства освіти і науки України. Кожне ...
 • Базалук, О. О.; Кравченко, О. П.; Харченко, Л. М.; Bazaluk, O.; Kravchenko, O.; Kharchenko, N. (КСВ, 2019)
  Навчально-методичний посібник містять тематичний план, сітку годин і робочу програму з курсу «Педагогічна та професійна етика» відповідно до програми для ВНЗ та вимог Міністерства освіти і науки України. Кожне практичне ...
 • Базалук, О. О.; Кравченко, О. П.; Харченко, Л. М.; Bazaluk, O.; Kravchenko, O.; Kharchenko, L. (КСВ, 2019)
  Посібник з курсу «Аксіологічні основи сучасної системи освіти України» містить тематичний план, сітку годин та робочу програму відповідно до програми для університетів та вимог Міністерства освіти і науки України. Кожне ...
 • Левченко, Т. М.; Чубань, Т. В.; Levchenko, T.; Chuban, T. (Домбровська Я. М., 2019)
  Навчальний посібник є спробою систематизації раніше напрацьованих теоретичних і практичних інноваційних блоків з дисциплін лінгвістичного спрямування. Розрахований на студентів-бакалаврів і студентів-магістрантів філологічних ...
 • Макарчук, І. М.; Яременко, Л. М.; Makarchuk, I.; Yaremenko, L. (Талком, 2020)
  У статті розглядаються теоретичні аспекти заробітної плати як соціально-економічної категорії - як джерела грошових доходів працівників, з одного боку, і як значної частини витрат підприємства, з іншого. Визначено, що ...
 • Носаченко, В. М.; Nosachenko, V. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2019)
  Навчально-методичний посібник містить методичні рекомендації щодо основних вимог написання, оформлення та захисту дипломної роботи магістра. Посібник складається з двох розділів і змістовних додатків, що представлені у ...

View more