ePHSHEIR

Навчальні та наукові видання

Навчальні та наукові видання

Recent Submissions

 • Бурдонос, Л. І.; Малишко, В. В.; Burdonos, L.; Malyshko, V. (Домбровська Я. М., 2019)
  «Менеджмент і маркетинг в освіті» є невід’ємною частиною підготовки студентів до управлінської діяльності в інноваційному навчальному закладі в умовах гуманізації сучасної освіти. Треба прийняти за аксіому, що менеджмент ...
 • Бурдонос, Л. І.; Burdonos, L. (Домбровська Я. М., 2019)
  Активізація ринкових відносин у суспільстві торкається всіх сторін життєдіяльності системи освіти, вимагає нового осмислення проблем її розвитку, взаємозв'язку з економікою та шляхів піднесення ефективності. Зрозуміти усі ...
 • Євтушенко, Н. М.; Паламарчук, О. М.; Скляренко, О. Б.; Yevtushenko, N.; Palamarchuk, O.; Skliarenko, O. (Access Press, 2020)
  In article sums up certain considerations regarding further reformation of land relations, in particular the right to sell and trade land lots in Ukraine, with account of domestic and international experience in the field. ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М. , БрДУ, 2020)
  Розглянуто психологічні аспекти безпеки особистості в нестримно змінному світі. Висвітлено результати пошуку шляхів вирішення науково-методичних, практичних проблем, що стоять перед особистістю у контексті забезпечення ...
 • Кузьменко, Т. М.; Kuzmenko, T. (Домбровська Я. М., 2020)
  У статті актуалізовано проблему дослідження особливостей використання арттерапії у процесі профілактики та корекції проявів емоційної нестабільності у майбутніх психологів. Розкрито зміст феномена «емоційна нестабільність» ...
 • Шапран, Ю. П.; Довгопола, Л. І.; Shapran, Yu.; Dovhopola, L. (Домбровська Я. М., 2020)
  У монографії здійснено узагальнення проблеми професійної підготовки учителів біології у педагогічних закладах вищої освіти щодо формування їх готовності до майбутньої професійної діяльності у процесі практичної підготовки. ...
 • Довжук, І. В.; Dovzhuk, I. (Домбровська Я. М., 2020)
  У підручнику на широкому історичному тлі розглядається історія книжкової справи – від виникнення писемності, винайдення в IV-III тис. до н. е. в Шумері глиняних табличок, в Єгипті – папірусних сувоїв – до поширення в ...
 • Євтушенко, Н. М.; Малишко, В. В.; Паламарчук, О. М.; Yevtushenko, N.; Malyshko, V.; Palamarchuk, O. (VUZF Publishing House "St. Grigorii Bogoslov", 2020)
  The subsection of the monograph analyzes the increase in the level of competitiveness of Ukrainian industry through the introduction of cluster models. У підпункті монографії проаналізовано підвищення рівня конкурентоспроможності ...
 • Малишко, В. В.; Євтушенко, Н. М.; Паламарчук, О. М.; Malyshko, V.; Yevtushenko, N.; Palamarchuk, O. (VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020)
  The sub-paragraph of the monograph analyzes the budget security of the state in terms of socio-economic transformations. У підпункті монографії проаналізовано бюджетну безпеку держави в умовах соціально-економічних трансформацій.
 • Базилевич, Н. О.; Bazylevych, N. (Домбровська Я. М., 2020)
  Методичні рекомендації підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Біомеханіка» з метою забезпечення систематизації і поглиблення знань студентів з біомеханіки для оволодіння теоретичними знаннями біомеханічних ...
 • Пивовар, А. А.; Солових, Т. К.; Pyvovar, A.; Solovykh, T. (Домбровська Я. М., 2020)
  Мета статті – визначити наявність та інформаційну значущість взаємозв’язків показників фізичного стану і пізнавальних процесів дітей 6-го року життя в процесі фізичного виховання. Виявлено достовірні взаємозв’язки між ...
 • Пангелова, Н. Є.; Рубан, В. Ю.; Женцян, С.; Panhelova, N.; Ruban, V.; Zhentsian, S. (Домбровська Я. М., 2020)
  Необхідність обґрунтування і розробки організаційно- методичних засад оптимізації процесу фізичного виховання молодших школярів в умовах сільської загальноосвітньої школи є нагальною та актуальною проблемами. Визначено ...
 • Красов, О. І.; Кусай, М. В.; Krasov, O.; Kusai, M. (Домбровська Я. М., 2020)
  Фізичне виховання є невід’ємною частиною всього навчально – виховного процесу в загальноосвітній школі, а урок – основною його формою. Сьогодні особливого значення набуває пошук ефективних підходів для прищеплення учням ...
 • Кравченко, Т. П.; Чупрун, Н. Ф.; Kravchenko, T.; Chuprun, N. (Домбровська Я. М., 2020)
  В статті на основі аналізу та узагальнення літературних джерел розкриті питання щодо недоліків організації фізкультурно- оздоровчої роботи в сільській місцевості, а також наявних позитивних аспектів організації ...
 • Данилко, В. М.; Danylko, V. (Домбровська Я. М., 2020)
  У статті виявлено місце здоров’я в індивідуальній ієрархії цінностей старшокласників. Наголошується на тому, що варто в освітніх закладах приділяти увагу формуванню у молоді ціннісного використання засобів фізичної ...
 • Пангелова, Н. Є.; Цапук, Д. Ю.; Panhelova, N.; Tsapuk, D. (Домбровська Я. М., 2020)
  Ефективність педагогічного процесу в дошкільному закладі, спрямованого на всебічне формування особистості дитини (яке обов’язково включає в себе сприяння всебічному фізичному розвитку, оптимальній руховій підготовленості ...
 • Кролівець, Ю. В.; Krolivets, Yu. (2020)
  У дисертації подано результати теоретичного й емпіричного дослідження проблеми розвитку розповідного мовлення дітей дошкільного віку. Розповідне мовлення розглядається як психолінгвістичний феномен, що має мотиваційний, ...
 • Великдан, Ю. В.; Литвин, А. Ф.; Velykdan, Yu.; Lytvyn, A. (Візаві, 2020)
  У статті розкрито важливість застосування інноваційних та інформаційних технологій для підготовки майбутніх вчителів та проаналізовано можливості їх впровадження у навчальний процес вищих педагогічних закладів освіти. ...
 • Unknown author (Сердюк В. Л., 2019)
  Книга «Крок за кроком до визнання та успіху» є довідковим та науковим виданням, що висвітлює історію створення, основні етапи становлення та діяльності фінансово-гуманітарного факультету. У центрі уваги – минуле і сучасне ...
 • Малишко, В. В.; Дем'яненко, Л. О.; Malyshko, V.; Demianenko, L. (Талком, 2020)
  У підпункті монографії охарактеризовано розвиток місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Вказано на низку серйозних недоліків, які має існуюча система формування місцевих бюджетів. Зазначено головну проблему фінансового ...

View more