ePHSHEIR

Навчальні та наукові видання

Навчальні та наукові видання

Recent Submissions

 • Кузьменко, Т. М.; Kuzmenko, T. (С.К.В, 2018)
  Навчально-методичний посібник висвітлює теоретичні та практичні аспекти використання інноваційних арт-терапевтичних технологій у процесі психоконсультування та психокорекції. Метою навчально-методичного посібника є розширення ...
 • Unknown author (Міленіум, 2018)
  Навчально-методичний посібник для практичної підготовки магістрів з літературознавчих дисциплін присвячений вивченню основних тенденцій літературного процесу, його стильових течій та напрямів. Основні теми навчальних курсів ...
 • Палієнко, О. А.; Єрічева, Т. Ю.; Paliienko, O.; Yericheva, T. (Домбровська Я. М., 2019)
  У статті розглядаються актуальні питання проблем безпеки життєдіяльності в сучасний період, висвітлюються розробки і впровадження системи природоохоронних технологій та засобів, існуючих профілактичних заходів організаційного ...
 • Семененко, О. Г.; Semenenko, O. (Домбровська Я. М., 2019)
  Навчально-методичний посібник з курсу «Проектний аналіз» розроблений з метою надання методичної допо моги студентам спеціальності «Економіка» в процесі вивчення засад цієї дисципліни. Посібник містить стислий виклад усіх ...
 • Харченко, Л. М.; Kharchenko, L. (Домбровська Я. М., 2019)
  У статті здійснено соціально-філософський аналіз проблеми формування та реалізації життєвого потенціалу особистості в умовах трансформаційного суспільства. Зазначається, що суперечливими впливами на формування життєвого ...
 • Чубань, Т. В.; Левченко, Т. М.; Chuban, T.; Levchenko, T. (Домбровська Я. М., 2019)
  У посібнику обґрунтовуються загальні вимоги до підготовки і проведення практичних занять у вищій школі, пропонуються орієнтовні теми, плани занять, завдання, рекомендується певна література. Надано тестові екзаменаційні ...
 • Палієнко, О. А.; Єрічева, Т. Ю.; Paliienko, O.; Yericheva, T. (Домбровська Я. М., 2019)
  У навчальному посібнику висвітлено шляхи формування, збереження та зміцнення індивідуального здоров’я через застосування неспецифічних загальнооздоровчих засобів, фізичну підготовленість, психоемоційне розвантаження, ...
 • Палієнко, О. А.; Єрічева, Т. Ю.; Paliienko, O.; Yericheva, T. (Домбровська Я. М., 2019)
  У методичному посібнику запропоновані лабораторні заняття по основним темам курсу вікова фізіологія, валеологія, шкільна гігієна (мета, матеріальне забезпечення, хід лабораторної роботи, практичні завдання, висновки), ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2019)
  У методичному посібнику запропоновані практичні заняття по основним темам курсу анатомії людини з основами спортивної морфології (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2019)
  У методичному посібнику запропоновані лабораторні заняття по основним темам курсу фізіологія людини і тварини (мета, матеріальне забезпечення, хід лабораторної роботи, практичні завдання, висновки), розкриваються методики, ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2019)
  У методичному посібнику запропоновані самостійні роботи за темами курсу анатомії людини (мета, завдання у вигляді малюнків, таблиць, тестових запитань), пропонуються методики виконання. Метою посібника є допомогти студентам ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2019)
  У методичному посібнику запропоновані лабораторні заняття по основним темам курсу анатомії людини (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), розкриваються методики антропометричних ...
 • Єрічева, Т. Ю.; Палієнко, О. А.; Yericheva, T.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2019)
  У статті розглядається зв’язок між харчуванням і здоров’ям населення. Проаналізовано досвід споживання харчових продуктів різних народів. Визначено, що завдання педагогічної науки є підвищення культури харчування з ...
 • Єрічева, Т. Ю.; Палієнко, О. А.; Yericheva, T.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2019)
  У статті розглядається проблема формування культури харчування школярів як необхідної умови виховання здорової особистості. Аналіз психолого-педагогічних джерел показав, що на теперішній час немає всеохоплюючого визначення ...
 • Єрічева, Т. Ю.; Yericheva, T. (Домбровська Я. М., 2019)
  У методичному посібнику запропоновані практичні заняття по основним темам курсу «Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони праці» (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), ...
 • Єрічева, Т. Ю.; Yericheva, T. (Домбровська Я. М., 2019)
  У методичному посібнику запропоновані практичні заняття по основним темам курсу «Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони праці» (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), ...
 • Потапенко, О. І.; Potapenko, O. (Майдаченко І. В., 2019)
  Дана книга є продовженням серії робіт із циклу «Бібліотека посвячених духовної еліти», які впродовж останніх п’яти років продаються в Інтернеті без відома і згоди автора. Унікальність книги полягає в тому, що філолог, ...
 • Єрічева, Т. Ю.; Yericheva, T. (Домбровська Я. М., 2019)
  У методичному посібнику запропоновані практичні заняття по основним темам курсу «Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони праці» (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), ...
 • Єрічева, Т. Ю.; Yericheva, T. (Домбровська Я. М., 2019)
  У методичному посібнику запропоновані практичні заняття по основним темам курсу «Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони праці» (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), ...
 • Єрічева, Т. Ю.; Yericheva, T. (Домбровська Я. М., 2019)
  У методичному посібнику запропоновані практичні заняття по основним темам курсу «Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони праці» (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), ...

View more