ePHSHEIR

Навчальні та наукові видання

Навчальні та наукові видання

Recent Submissions

 • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2019)
  Біобібліографічний нарис серії «Наукова еліта Переяславщини» присвячений науково-педагогічній діяльності ученого в галузі історії, історіографії, джерелознавства, історії України та історії педагогіки, доктора історичних ...
 • Воловик, Л. М.; Volovyk, L. (СКД, 2014)
  У монографії розкрито суть поняття «периферійні райони» у зоні впливу столиці, обґрунтовано критерії виділення периферійних районів, виявлено особливості соціально-економічного розвитку периферійних районів Київської області ...
 • Трачук, О. В.; Trachuk, O. (СПД Кравчук В. К., 2007)
  У другому виданні путівника-довідника (перше видання – 2004 р.) зібрана інформація про історико- культурну спадщину і туристичні ресурси Київщини, перш за все, для потреб сільського зеленого туризму. Путівник-довідник ...
 • Левченко, Т. М.; Чубань, Т. В.; Levchenko, T.; Chuban, T. (Домбровська Я. М., 2020)
  У посібнику обґрунтовуються загальні вимоги до написання магістерської роботи з української лінгвістики та лінгводидактики вищої школи, пропонуються орієнтовні теми, правила оформлення, методологія наукового дослідження, ...
 • Доброскок, І. І.; Танана, С. М.; Лопата, Н. А.; Dobroskok, I.; Tanana, S.; Lopata, N. (Домбровська Я. М., 2019)
  Навчально-методичний посібник висвітлює теоретичні, методичні і методологічні основи навчальної дисципліни «Методики викладання харчових технологій» у контексті адаптації вищої освіти України до Болонського процессу та ...
 • Доброскок, І. І.; Карпович, М. Г.; Танана, С. М.; Лопата, Н. А.; Dobroskok, I.; Karpovych, M.; Tanana, S.; Lopata, N. (КСВ, 2019)
  Подано опис педагогічної практики, загальні вимоги та форми проведення; зміст і структуру, оформлення відповідної документації, передбачені програмою для студентів фінансово- гуманітарних факультетів із урахуванням ...
 • Карпович, М. Г.; Лопата, Н. А.; Танана, С. М.; Karpovych, M.; Lopata, N.; Tanana, S. (КСВ, 2019)
  Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Харчові технології»: призначений для бакалаврів зі спеціальності 015 Професійна освіта (Харчові технології). Передбачений програмою для студентів ...
 • Трачук, О. В.; Trachuk, O. (Видавець Олег Філюк, Центр учбової літератури, 2017)
  Монографія присвячена дослідженню організації племінного виробництва заліза у східних слов’ян другої половини V–Х ст. Проаналізована наявність «гнізд» поселень у антів, склавінів, хорватів, древлян, волинян, сіверян, ...
 • Трачук, О. В.; Trachuk, O. (Тов-во Коло-Ра, 2008)
  Путівник "Трипільська скарбниця" представляє оригінальні артефакти, що виявлені археологами більше ніж за сто років дослідження Трипільської культури, короткі нариси про побут, ремесла та духовний світ трипільців. Кращі ...
 • Вайнтрауб, М. А.; Vaintraub, M. (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 2020)
  У практикумі описані лабораторні та практичні роботи з охорони праці; призначені для студентів, які навчаються з галузі знань 01– освіта за напрямом 015 -професійна освіта; зі спеціалізацій – педагог професійного навчання ...
 • Некрасова, О. Д.; Титар, В. М.; Куйбіда, В. В.; Nekrasova, O.; Tytar, V.; Kuibida, V. (НАН України Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, 2019)
  У монографії розглянуто проблеми, які пов’язані з методичними аспектами ГІС-моделювання поширення вразливих видів тварин України. Дано оцінку стану клімату, його динаміці та прогностичним сценаріям розвитку в майбутньому. ...
 • Слюсар, С. Т.; Морозюк, Н. В.; Sliusar, S.; Moroziuk, N. (Baltija Publishing, 2019)
  The purposeof this research is search of the solution of problem aspects of formation of self-sufficient, financially wealthy communities by the analysis of impact of the budgetary decentralization on formation of local ...
 • Морозюк, Н. В.; Слюсар, С. Т.; Moroziuk, N.; Sliusar, S. (Baltija Publishing, 2019)
  The purpose of the paper is to esearch of socio-economic conditions of realization of leadership qualities of youth of the united territorial communities of Ukraine. The research conducted during 2018 - 2019 revealed the ...
 • Морозюк, Н. В.; Слюсар, С. Т.; Кубіцький, Ю. С.; Moroziuk, N.; Sliusar, S.; Kubitskyi, Yu. (Компрінт, 2019)
  У монографії висвітлено теоретичні засади формування системи управління розвитком сільських територій, методичні основи оцінки соціально-економічної ефективності функціонування управлінської сфери сільських територій. ...
 • Кобзєва, Ю. А.; Kobzieva, Yu. (2020)
  Дисертацію присвячено теоретичному аналізу, узагальненню та емпіричному дослідженню проблеми розвитку гумору як компонента ігрової компетентності. У роботі подано всебічний аналіз феномену гумору як компонента грайливості ...
 • Палієнко, О. А.; Буц, М. А.; Paliienko, O.; Buts, M. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані практичні заняття по основним темам курсу «Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), ...
 • Палієнко, О. А.; Буц, М. А.; Paliienko, O.; Buts, M. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані практичні заняття по основним темам курсу «Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту (мета, матеріальне забезпечення, хід практичної роботи, практичні завдання, висновки), ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані лабораторні заняття по основним темам курсу фізіологія людини і тварини (мета, матеріальне забезпечення, хід лабораторної роботи, практичні завдання, висновки), розкриваються методики, ...
 • Палієнко, О. А.; Paliienko, O. (Домбровська Я. М., 2020)
  У методичному посібнику запропоновані практичні заняття по основним темам курсу Фізіологія людини. Фізіологічні основи фізичного виховання. (мета, матеріальне забезпечення, хід лабораторної роботи, практичні завдання, ...

View more