eHSUPIR

Писанкарство у великодній обрядовості Поділля 20-х рр. ХХ ст. за архівними джерелами

Show simple item record

dc.contributor.author Ткаченко, Віктор
dc.contributor.author Tkachenko, Viktor
dc.date.accessioned 2020-09-24T12:36:59Z
dc.date.available 2020-09-24T12:36:59Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Ткаченко В. Писанкарство у великодній обрядовості Поділля 20-х рр. ХХ ст. за архівними джерелами / Віктор Ткаченко // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – Київ, 2019. – Вип. 39. – 129–135 с. uk_UK
dc.identifier.issn 2522–4611
dc.identifier.uri http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/4857
dc.description.abstract У статті оприлюднено та проаналізовано архівні матеріали Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, пов’язані зі звичаями та обрядами весняних релігійних свят на Поділлі. В документах архівних фондів чимало інформації про писанкарство. Методологічну основу становлять загальнонаукові принципи і методи дослідження. Серед них – проблемно-хронологічний, пошуку, аналізу та синтезу, узагальнення, які дозволили дослідити дане питання та виявити окремі обрядові традиції, характерні для цього краю. Мета статті – проаналізувати архівні зібрання документів, у яких подається інформація про писанкарство Поділля, виготовлення великодніх яєць, їх використання в обрядовості та оприлюднити першоджерела для поповнення джерельної та історіографічної бази. Не відомі широкому загалу, розглянуті джерела засвідчують існування писанок та їх використання під час великодніх звичаєво-обрядових традицій у віруваннях українців 20-х рр. ХХ ст. цього етнографічного району. In the article the archival materials of the Institute of Art Studies, Folklore Studies and Ethnology named after them are considered, analyzed and published. M. T. Rylsky NAS of Ukraine are connected with the customs and ordinances of spring religious holidays in Podillya. There are a lot of information on Easter eggs in the archival fi les. The methodological basis is the general scientifi c principles and methods of research. Among them – problem-chronological, search, analysis and synthesis, generalizations that allowed investigating this issue and identify certain rituals characteristic of this region. The purpose of the article is to analyze the archival collections of documents which cover or provide information on Easter eggs of Podillya, the production of Easter eggs, their use in ritual and to publish the original sources for replenishing the source and historiographical base. uk_UK
dc.language.iso other uk_UK
dc.relation.ispartofseries Випуск;39
dc.subject архів uk_UK
dc.subject archive uk_UK
dc.subject фонд uk_UK
dc.subject fund uk_UK
dc.subject писанка uk_UK
dc.subject pysanka uk_UK
dc.subject Поділля uk_UK
dc.subject Podillya uk_UK
dc.title Писанкарство у великодній обрядовості Поділля 20-х рр. ХХ ст. за архівними джерелами uk_UK
dc.title.alternative Pysankarstvo in the eastern collision of the Podol of the 20-ies. XX century on archival sources uk_UK
dc.type Article uk_UK


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Наукові роботи [912]
    Коолекція складається з публікацій наукових співробітників та працівників фондів Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав".

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics