Вип. 14 - 2019

 

Recent Submissions

  • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2019)
    Cучасна гуманітаристика. Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 9 грудня 2019 року. Materials of the XIV International scientific-practical internet-conference «Modern humanities» December 9, 2019.