Вип. 13 - 2019

 

Recent Submissions

  • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2019)
    Cучасна гуманітаристика. Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 18 жовтня 2019 року. Materials of the XIII International scientific-practical internet-conference «Modern humanities» Oktober 18, 2019.