eHSUPIR

Монографії, покажчики та збірники

Монографії, покажчики та збірники

 

Recent Submissions

 • Unknown author (ТОВ «Друкарня «Рута», 2023)
  У монографії здійснено огляд історії створення та діяльності музеїв НІЕЗ "Переяслав", що наразі входять до його складу. Розглянуто передумови та основні етапи формування експозицій. Подано інформацію про осіб, причетних ...
 • Коркач, Світлана; Korkach, Svitlana (ТОВ «Друкарня Рута», 2023)
  У науково-довідковому виданні наведено інформацію щодо діяльності наукових співробітників Музею Заповіту Т. Г. Шевченка упродовж 2008-2022 рр. Представлено короткі бібліографічні відомості, бібліографічний покажчик праць, ...
 • Андрієвський, Броніслав; Andriievskyi, Bronislav; Юхименко, Наталія; Yukhymenko, Nataliia (ПП "СКД", 2023)
  У книзі подано інформацію про життєвий та творчий шлях людей, діяльність яких присвячена збереженню пам'яті Про Поліський район Київської області, нагороджених знаком "Патріот Поліського краю". Київського обласного товариства ...
 • Тетеря, Дмитро; Teteria, Dmytro; Прядко, Олександр; Priadko, Oleksandr; Білоусько, Валентина; Bilousko, Valentyna (ТОВ «Друкарня «Рута», 2022)
  У виданні вміщено нарис про життєвий та творчий шлях Галини Бузян. The publication contains an essay about the life and creative path of Halyna Buzian.
 • Колибенко, Олександр; Kolybenko, Oleksandr; Колибенко, Олена; Kolybenko, Olena (ТОВ «Друкарня Рута», 2022)
  У монографії висвітлено життєві шляхи та долі 13 історичних осіб ХІ-ХІІІ ст., чиє життя було пов’язане з м. Переяславлем Руським. The monograph highlights the life paths and destinies of 13 historical figures of the 11th-13th ...
 • Більченко, Інна; Bilchenko, Inna; Кикоть, Сергій; Kykot, Serhii; Радіоненко, Тетяна; Radionenko, Tetiana; Нікітіна, Валентина; Nikitina, Valentyna (2022)
  У виданні на основі аналізу двотомника творів Григорія Сковороди, виданого у 2005 р. Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України, зібрано понад 200 афоризмів філософа. In the edition based ...
 • Unknown author (2022)
  До збірника увійшли матеріали Всеукраїнської наукової інтернет- конференції «Актуальність ідей Григорія Сковороди в контексті культурно- освітніх викликів ХХІ ст.», яка проходила 25 березня 2022 року в Національному ...
 • Губочкін, Микола; Hubochkin, Mykola (ТОВ "Видавниицтво "Ріджі", 2021)
  У науково-популярному виданні зібрані нотатки, спогади, спостереження, роздуми та гіпотези автора стосовно процесу полювання та риболовлі як в околицях с. Кропивна, так і в інших місцевостях. Книга допоможе зрозуміти як ...
 • Вовкодав, Сергій; Vovkodav, Serhii (ТОВ «Друкарня Рута», 2020)
  У монографії опубліковано результати дослідження переяславських «змійових» валів. Книга має три розділи. У першому поданий історіографічний огляд та розглянуто історію дослідження споруд. У другому зроблено спробу визначити ...
 • Прядко, Олександр; Priadko, Oleksandr (2021)
  Книга присвячена історії міста Золотоноша та його найближчої околиці. На основі археологічних, писемних та картографічних джерел прослідковано систему заселення території з найдавніших часів до козацької доби. Дослідження ...
 • Юрченко, Олександр; Yurchenko, Oleksandr (ТОВ «Друкарня «Рута», 2020)
  У монографії на основі аналізу значного масиву джерел і критичного опрацювання відповідної наукової літератури проведено комплексне дослідження історії вивчення старожитностей та археологічних пам’яток Переяславщини впродовж ...
 • Грудевич, Тетяна; Hrudevych, Tetiana (ТОВ «Друкарня Рута», 2020)
  У виданні проаналізовано життя та діяльність корифея музейної справи М. І. Сікорського на матеріалах з особистого архіву (листи, листівки, телеграми), який знаходиться у фондовій колекції НІЕЗ «Переяслав». Доведено їх ...
 • Прядко, Олександр; Priadko, Oleksandr; Тетеря, Дмитро; Teteria, Dmytro (ТОВ «Друкарня Рута», 2020)
  У виданні представлено матеріали археологічної розвідки, проведеної експедицією НІЕЗ "Переяслав" на території нижнього та середнього Потрубіжжя в 2017 році. The publication presents the materials of archaeological exploration ...
 • Михняк, Микола; Mykhnyak, Mykola; Зубер, Світлана; Zuber, Svitlana (Український пріоритет, 2019)
  У книзі зібрано і представлено до уваги читачі спогади та документи про село Підсінне на Переяславщині та його мешканців від першої згадки про поселення до 1970-их років, коли відбулося повне переселення жителів цього села ...
 • Губочкін, Микола; Hubochkin, M. (Ріджи, 2020)
  Монографію присвячено комплексному дослідженню проблеми трансформації одного із полків Української козацької держави — Кропивнянського полку. Розглянуто процес його становлення та функціонування, відтворено військово-політичну ...
 • Ткаченко, Віктор; Tkachenko, Viktor (Міленіум, 2020)
  У монографії послідковано та проаналізовано історіщзнавчо-джерелознавчі матеріали кінця ХІХ - початку ХХІ ст. з розвитку та побутування писанкарства, використання писанки в обрядово-звичаєвій культурі українців.=The monograph ...
 • Тетеря, Дмитро; Teteria, Dmytro; Білоусько, Валентина; Bilousko, Valentyna (2018)
  У біобібліографічному покажчику представлено списки наукових праць у хронологічному порядку та короткі біографічні довідки співробітників археологічних підрозділів Національного історико-етнографічного заповідника ...
 • Бузян, Галина; Buzian, Halyna; Набок, Людмила; Nabok, Liudmyla; Роздобудько, Михайло; Rozdobudko, Myhailo; Тетеря, Дмитро; Teteria, Dmytro (Міленіум, 2007)
  Місто Переяслав (нині м. Переяслав-Хмельницький) - одне з найдревніших в Україні. Найбільш яскраві та важливі сторінки історії міста з найдавніших часів до кінця XVIII ст. розкриваються в пропонованій колективній роботі ...
 • Прядко, Олександр; Priadko, Oleksandr (Чабаненко Ю. А., 2015)
  У книзі досліджено історію с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області від найдавніших часів до початку XX ст. Автор подає маловідомі факти, новий археологічний матеріал та систематизує результати археологічних ...
 • Бойко, Надія; Boiko, Nadiia (2017)
  До збірника увійшли статті та публікації завідувача науково-дослідного відділу "Музей діорама "Битва за Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 року" Національного історико-етнографічного ...

View more