eHSUPIR

Browsing Монографії, покажчики та збірники by Title

Browsing Монографії, покажчики та збірники by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ткаченко, Віктор; Tkachenko, Viktor (Baltija Publishing, 2018)
  The monograph considers the theoretical and practical aspects of the development of modern science, taking into account the experience of European countries and prospects of Ukraine. General issues of the engineering, ...
 • Unknown author (2022)
  До збірника увійшли матеріали Всеукраїнської наукової інтернет- конференції «Актуальність ідей Григорія Сковороди в контексті культурно- освітніх викликів ХХІ ст.», яка проходила 25 березня 2022 року в Національному ...
 • Тетеря, Дмитро; Teteria, Dmytro; Білоусько, Валентина; Bilousko, Valentyna (2018)
  У біобібліографічному покажчику представлено списки наукових праць у хронологічному порядку та короткі біографічні довідки співробітників археологічних підрозділів Національного історико-етнографічного заповідника ...
 • Більченко, Інна; Bilchenko, Inna; Кикоть, Сергій; Kykot, Serhii; Радіоненко, Тетяна; Radionenko, Tetiana; Нікітіна, Валентина; Nikitina, Valentyna (2022)
  У виданні на основі аналізу двотомника творів Григорія Сковороди, виданого у 2005 р. Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України, зібрано понад 200 афоризмів філософа. In the edition based ...
 • Кухарєва, Наталія; Kukharjeva, Natalija; Коркач, Світлана; Korkach, Svitlana (2018)
  В цій книзі подано систематизоване дослідження про перебування Т. Шевченка на Переяславщині, про його літературну творчість на Переяславщині. This book presents a systematic study of T. Shevchenko's stay and his literary ...
 • Бойко, Надія; Boiko, Nadiia (2017)
  До збірника увійшли статті та публікації завідувача науково-дослідного відділу "Музей діорама "Битва за Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 року" Національного історико-етнографічного ...
 • Тетеря, Дмитро; Teteria, Dmytro; Прядко, Олександр; Priadko, Oleksandr; Білоусько, Валентина; Bilousko, Valentyna (ТОВ «Друкарня «Рута», 2022)
  У виданні вміщено нарис про життєвий та творчий шлях Галини Бузян. The publication contains an essay about the life and creative path of Halyna Buzian.
 • Юрченко, Олександр; Yurchenko, Oleksandr (ТОВ «Друкарня «Рута», 2020)
  У монографії на основі аналізу значного масиву джерел і критичного опрацювання відповідної наукової літератури проведено комплексне дослідження історії вивчення старожитностей та археологічних пам’яток Переяславщини впродовж ...
 • Вовкодав, Сергій; Vovkodav, Serhii (ТОВ «Друкарня Рута», 2020)
  У монографії опубліковано результати дослідження переяславських «змійових» валів. Книга має три розділи. У першому поданий історіографічний огляд та розглянуто історію дослідження споруд. У другому зроблено спробу визначити ...
 • Прядко, Олександр; Priadko, Oleksandr (2021)
  Книга присвячена історії міста Золотоноша та його найближчої околиці. На основі археологічних, писемних та картографічних джерел прослідковано систему заселення території з найдавніших часів до козацької доби. Дослідження ...
 • Губочкін, Микола; Hubochkin, M. (Ріджи, 2020)
  Монографію присвячено комплексному дослідженню проблеми трансформації одного із полків Української козацької держави — Кропивнянського полку. Розглянуто процес його становлення та функціонування, відтворено військово-політичну ...
 • Прядко, Олександр; Priadko, Oleksandr (Чабаненко Ю. А., 2015)
  У книзі досліджено історію с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області від найдавніших часів до початку XX ст. Автор подає маловідомі факти, новий археологічний матеріал та систематизує результати археологічних ...
 • Прядко, Олександр; Priadko, Oleksandr; Тетеря, Дмитро; Teteria, Dmytro (ТОВ «Друкарня Рута», 2020)
  У виданні представлено матеріали археологічної розвідки, проведеної експедицією НІЕЗ "Переяслав" на території нижнього та середнього Потрубіжжя в 2017 році. The publication presents the materials of archaeological exploration ...
 • Тетеря, Дмитро; Teteria, Dmytro; Білоусько, Валентина; Bilousko, Valentyna (2017)
  У науково-популярному нарисі висвітлено історію створення та сучасний стан першого в Україні Музею трипільської культури, що нині входить до Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав". Видання розраховане ...
 • Михняк, Микола; Mykhnyak, Mykola; Зубер, Світлана; Zuber, Svitlana (Український пріоритет, 2019)
  У книзі зібрано і представлено до уваги читачі спогади та документи про село Підсінне на Переяславщині та його мешканців від першої згадки про поселення до 1970-их років, коли відбулося повне переселення жителів цього села ...
 • Бузян, Галина; Buzian, Halyna; Набок, Людмила; Nabok, Liudmyla; Роздобудько, Михайло; Rozdobudko, Myhailo; Тетеря, Дмитро; Teteria, Dmytro (Міленіум, 2007)
  Місто Переяслав (нині м. Переяслав-Хмельницький) - одне з найдревніших в Україні. Найбільш яскраві та важливі сторінки історії міста з найдавніших часів до кінця XVIII ст. розкриваються в пропонованій колективній роботі ...
 • Unknown author (ТОВ «Друкарня «Рута», 2023)
  У монографії здійснено огляд історії створення та діяльності музеїв НІЕЗ "Переяслав", що наразі входять до його складу. Розглянуто передумови та основні етапи формування експозицій. Подано інформацію про осіб, причетних ...
 • Довгань, Сергій; Dovhan, Serhii; Поволоцька, Лілія; Povolotska, Liliia (2018)
  У словнику читач знайде цікавий етнологічний матеріал з питань термінології народної Архітектури Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – ХХ ст. Видання доповнено картами, схемами та ілюстраціями. In the dictionary the reader ...
 • Губочкін, Микола; Hubochkin, Mykola (ТОВ "Видавниицтво "Ріджі", 2021)
  У науково-популярному виданні зібрані нотатки, спогади, спостереження, роздуми та гіпотези автора стосовно процесу полювання та риболовлі як в околицях с. Кропивна, так і в інших місцевостях. Книга допоможе зрозуміти як ...
 • Андрієвський, Броніслав; Andriievskyi, Bronislav; Юхименко, Наталія; Yukhymenko, Nataliia (ПП "СКД", 2023)
  У книзі подано інформацію про життєвий та творчий шлях людей, діяльність яких присвячена збереженню пам'яті Про Поліський район Київської області, нагороджених знаком "Патріот Поліського краю". Київського обласного товариства ...

Search DSpace


Browse

My Account