eHSUPIR

Browsing Монографії, покажчики та збірники by Issue Date

Browsing Монографії, покажчики та збірники by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Ткаченко, Віктор; Tkachenko, Viktor (Міленіум, 2006)
  У книжці розглядається українське писанкарство: розвиток, звичаєво-обрядові та художньо-орнаментальні особливості. Подаються міфологія яйця, ігри з крашанками та техніки виготовлення великодніх яєць. Для студентів ...
 • Бузян, Галина; Buzian, Halyna; Набок, Людмила; Nabok, Liudmyla; Роздобудько, Михайло; Rozdobudko, Myhailo; Тетеря, Дмитро; Teteria, Dmytro (Міленіум, 2007)
  Місто Переяслав (нині м. Переяслав-Хмельницький) - одне з найдревніших в Україні. Найбільш яскраві та важливі сторінки історії міста з найдавніших часів до кінця XVIII ст. розкриваються в пропонованій колективній роботі ...
 • Прядко, Олександр; Priadko, Oleksandr (Чабаненко Ю. А., 2015)
  У книзі досліджено історію с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області від найдавніших часів до початку XX ст. Автор подає маловідомі факти, новий археологічний матеріал та систематизує результати археологічних ...
 • Ткаченко, Віктор; Tkachenko, Viktor (Лукашевич О. М., 2015)
  Бібліографічний покажчик з писанкарства покликаний допомогти всім охочим у дослідженні, пропаганді і популяризації народного мистецтва писанки. Розрахований на науковців, викладачів, учителів, аспірантів, учнів. The ...
 • Ткаченко, Віктор; Tkachenko, Viktor; Юрійчук, Марія; Yuriychuk, Mariia (Олег Філюк, 2016)
  У книзі на основі польових записів і низки опублікованих праць та архівних матеріалів розповідається про сімейну обрядовість Південно-Західного Поділля, а саме с. Новосілка Заліщицького р-ну Тернопільської обл., висвітлено ...
 • Тетеря, Дмитро; Teteria, Dmytro; Білоусько, Валентина; Bilousko, Valentyna (2017)
  У науково-популярному нарисі висвітлено історію створення та сучасний стан першого в Україні Музею трипільської культури, що нині входить до Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав". Видання розраховане ...
 • Бойко, Надія; Boiko, Nadiia (2017)
  До збірника увійшли статті та публікації завідувача науково-дослідного відділу "Музей діорама "Битва за Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 року" Національного історико-етнографічного ...
 • Тетеря, Дмитро; Teteria, Dmytro; Білоусько, Валентина; Bilousko, Valentyna (2018)
  У біобібліографічному покажчику представлено списки наукових праць у хронологічному порядку та короткі біографічні довідки співробітників археологічних підрозділів Національного історико-етнографічного заповідника ...
 • Кухарєва, Наталія; Kukharjeva, Natalija; Коркач, Світлана; Korkach, Svitlana (2018)
  В цій книзі подано систематизоване дослідження про перебування Т. Шевченка на Переяславщині, про його літературну творчість на Переяславщині. This book presents a systematic study of T. Shevchenko's stay and his literary ...
 • Колибенко, Олександр; Kolybenko, Oleksandr; Колибенко, Олена; Kolybenko, Olena (2018)
  У монографії висвітлено життєві шляхи та долі десяти історичних осіб ХІ–ХІІ ст., чиє життя було пов’язане з містом Переяславлем Руським. Автори спробували намалювати історико-історіографічні портрети цих людей, серед яких ...
 • Блануца, Андрій; Blanutsa, Andrii (Домбровська Я. М., 2018)
  У книзі висвітлено окремі аспекти історичного розвитку Переяславської землі у другій половині XIII – 60-ті роках XVI ст., часу політичного підпорядкування імперіям Золота Орда та Велике князівство Литовське. Не маючи ...
 • Довгань, Сергій; Dovhan, Serhii; Поволоцька, Лілія; Povolotska, Liliia (2018)
  У словнику читач знайде цікавий етнологічний матеріал з питань термінології народної Архітектури Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – ХХ ст. Видання доповнено картами, схемами та ілюстраціями. In the dictionary the reader ...
 • Ткаченко, Віктор; Tkachenko, Viktor (Baltija Publishing, 2018)
  The monograph considers the theoretical and practical aspects of the development of modern science, taking into account the experience of European countries and prospects of Ukraine. General issues of the engineering, ...
 • Михняк, Микола; Mykhnyak, Mykola; Зубер, Світлана; Zuber, Svitlana (Український пріоритет, 2019)
  У книзі зібрано і представлено до уваги читачі спогади та документи про село Підсінне на Переяславщині та його мешканців від першої згадки про поселення до 1970-их років, коли відбулося повне переселення жителів цього села ...
 • Ткаченко, Віктор; Tkachenko, Viktor (Міленіум, 2020)
  У монографії послідковано та проаналізовано історіщзнавчо-джерелознавчі матеріали кінця ХІХ - початку ХХІ ст. з розвитку та побутування писанкарства, використання писанки в обрядово-звичаєвій культурі українців.=The monograph ...
 • Губочкін, Микола; Hubochkin, M. (Ріджи, 2020)
  Монографію присвячено комплексному дослідженню проблеми трансформації одного із полків Української козацької держави — Кропивнянського полку. Розглянуто процес його становлення та функціонування, відтворено військово-політичну ...
 • Грудевич, Тетяна; Hrudevych, Tetiana (ТОВ «Друкарня Рута», 2020)
  У виданні проаналізовано життя та діяльність корифея музейної справи М. І. Сікорського на матеріалах з особистого архіву (листи, листівки, телеграми), який знаходиться у фондовій колекції НІЕЗ «Переяслав». Доведено їх ...
 • Прядко, Олександр; Priadko, Oleksandr; Тетеря, Дмитро; Teteria, Dmytro (ТОВ «Друкарня Рута», 2020)
  У виданні представлено матеріали археологічної розвідки, проведеної експедицією НІЕЗ "Переяслав" на території нижнього та середнього Потрубіжжя в 2017 році. The publication presents the materials of archaeological exploration ...
 • Юрченко, Олександр; Yurchenko, Oleksandr (ТОВ «Друкарня «Рута», 2020)
  У монографії на основі аналізу значного масиву джерел і критичного опрацювання відповідної наукової літератури проведено комплексне дослідження історії вивчення старожитностей та археологічних пам’яток Переяславщини впродовж ...
 • Вовкодав, Сергій; Vovkodav, Serhii (ТОВ «Друкарня Рута», 2020)
  У монографії опубліковано результати дослідження переяславських «змійових» валів. Книга має три розділи. У першому поданий історіографічний огляд та розглянуто історію дослідження споруд. У другому зроблено спробу визначити ...

Search DSpace


Browse

My Account