eHSUPIR

Центр Сковородинознавства

Центр Сковородинознавства

Recent Submissions

 • Unknown author (2018)
  У Збірнику надруковані передмови «Невичерпне джерело національного буття» Миколи Корпанюка, методичні розробки для позаавдиторних/позакласних заходів Ганни Токмань «Образ Григорія Сковороди в національній поезії кінця XVIII ...
 • Unknown author (Лисенко М. М., 2017)
  У Збірникові наукових праць Міжнародної конференції «XVIII Сковородинівські читання» проаналізовані актуальні питання внеску Г. Сковороди в національні літературу, філософію, художню мову, педагогіку; розглянуті питання ...
 • Unknown author (Майдаченко І. С., 2011)
  У збірнику наукових праць Міжнародної конференції «XV Сковородинівські читання» проаналізовані питання внеску Г. Сковороди в національні філософію, літературу, педагогіку, музику. Розглянуті питання зв'язку письменницької ...
 • Unknown author (ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2013)
  У Збірнику наукових праць Міжнародної конференції «ХVI Сковородинівські читання» проаналізовані актуальні питання внеску Григорія Сковороди та його предтечі Станіслава Оріховського в розвиток національних літератури, ...
 • Unknown author (Лисенко М. М., 2015)
  У Збірнику наукових праць Міжнародної конференції «ХVIІ Сковородинівські читання» проаналізовані питання внеску Григорія Сковороди та його попередника Йосипа Верещинського в національну філософію, літературу, богослів’я. ...