Вип. 14. - 2018

 

Recent Submissions

  • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2018)
    Збірник уміщує статті з актуальних проблем суспільно-політичної, соціально-економічної історії України, повсякденної історії, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, загальної історії, історії ...