Вип. 10 - 2018

 

Recent Submissions

  • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2018)
    Cучасна гуманітаристика. Матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 3 грудня 2018 року. Materials of the X International scientific-practical internet-conference «Modern humanities» December 3, 2018.