Вип. 9 - 2018

 

Recent Submissions

  • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2018)
    Cучасна гуманітаристика. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 13 жовтня 2018 року. Materials of the IX International scientific-practical internet-conference «Modern humanities» October 13, 2018.