Вип. 7 - 2018

 

Recent Submissions

  • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2018)
    Cучасна гуманітаристика. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 30 березня 2018 року. Materials of the VII International scientific-practical internet-conference «Modern humanities» March 30, 2018.