Вип. 6 - 2018

 

Recent Submissions

  • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2018)
    Cучасна гуманітаристика. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 26 січня 2018 року. Materials of the VI International scientific-practical internet-conference «Modern humanities» January 26, 2018.