eHSUPIR

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Перчук, О. В.; Perchuk, O. (2019)
  Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретико-методичних засад реалізації бюджету для громадян та розробленні пропозицій щодо його вдосконалення, модернізації управління публічними фінансами. У дисертацiйнiй ...
 • Бобух, С. О.; Bobukh, S. (Домбровська Я. М., 2017)
  Дисертація присвячена комплексним дослідженням теоретичних, методичних та практичних аспектів розвитку державного бюджетування в Україні. Розкрито економiчну сутнiсть державного бюджетування, як складової системи фiнансового ...
 • Коркач, І. В.; Korkach, I. (Домбровська Я. М., 2017)
  Дисертація присвячена комплексним дослідженням теоретичних, методичних та практичних аспектів розвитку державних фiнансiв України в умовах глобалiзацiйних змін. Наукова новизна отриманих результатів полягає у поглибленні ...
 • Кучеренко, В. В.; Kucherenko, V. (Домбровська Я. М., 2017)
  Дисертація присвячена комплексним дослідженням теоретичних, методичних та практичних аспектів розвитку форм інтеграції банківського і страхового капіталу в Україні. Dissertation is devoted to comprehensive research of ...