докторські

 

Recent Submissions

 • Когут, О. О.; Kohut, O. (2021)
  У дисертації стресостійкість особистості розглядається як системно-інтегративна властивість особистості, яка забезпечує прогнозованість біопсихологічних реакцій на стрес; оптимізацію соціокультурних та організаційно-поведінкових ...
 • Хупавцева, Н. О.; Khupavtseva, N. (2021)
  У дисертації представлено цілісну концепцію дослідження психології фасилітативної взаємодії в педагогічному процесі закладів середньої освіти. Зазначено, що фасилітативна взаємодія спрямована на суттєве поліпшення інд ...
 • Примачок, Л. Л.; Prymachok, L. (2020)
  У дисертації представлено цілісну концепцію дослідження професійного становлення фахівця з фізичної реабілітації, яку розглянуто через призму функціонування структурно-динамічної (організаційної) парадигми «професійно ...
 • Акімова, Н. В.; Akimova, N. (2020)
  У дисертації представлено концепцію дослідження ґенези розуміння текстів інтернету. Пропонована автором модель ґенези розуміння текстів інтернету базується на принципах психолінгвістики, теорії мовленнєвої діяльності, теорії ...
 • Калмиков, Г. В.; Kalmykov, H. (2020)
  У дисертації розкрито взаємозв’язки між феноменами діяльності і спілкування, окреслено теоретичні передумови розвитку теорії діяльності та її реалізації в сучасній світовій науці; з’ясовано тенденції в розвитку психологічної ...