eHSUPIR

Центр усної історії

Центр усної історії

Recent Submissions

 • Шаповал, Л. В.; Shapoval, L.; Білойван, О. С.; Biloivan, O.; Бондаренко, Р. І.; Bondarenko, R. (2014)
  У статті висвітлені результати дослідження стану води озера «Лісове» м. Переяслав-Хмельницького, динаміка його показників. Показані причини евтрофікації водойм та можливі негативні їх наслідки. Викладено методику ...
 • Сорокова, Софія Ф.; Sorokova, Sofija F. (Лукашевич О. М., 2015)
  У Переяслав-Хмельницькому районі Київської області внаслідок утворення Канівського водосховища (середина 1970-х рр.) було знищено понад десять сільських населених пунктів, їх мешканці переселилися з обжитих місць та назавжди ...
 • Юрченко, Олександр; Yurchenko, Oleksandr (Лукашевич О. М., 2013)
  У науковий обіг уводиться випадкова знахідка дукача останньою чвертю ХVІІІ ст., знайденого в межах с. Лецьки. This article is devoted to the come-by-chance of a dukach, found in the village of Letski and dated the last ...
 • Unknown author (Лукашевич О. М., 2014)
  Випуск присвячено подіям періоду Другої світової війни. Видання адресоване науковцям, краєзнавцям, викладачам, студентам, учням та всім, хто цікавиться історичним минулим рідного краю. The Almanac devoted to the events ...
 • Unknown author (б. в., 2010)
  Випуск присвячено проблемі примусової праці радянських громадян у Третьому Рейху під час Другої світової війни. Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам, учителям, учням та всім, хто цікавиться історичним минулим ...
 • Unknown author (Астон, 2007)
  Випуск присвячено пам’яті тих поколінь, що відчули на собі страждання і жах війни, стали носіями правди про героїчні та трагічні події того часу. Матеріали відображають події воєнного лихоліття1941-1945 рр. і є добіркою ...
 • Нагайко, Тарас; Nahaiko, Taras (ЦУЛ, 2012)
  У статті розглянуто історичне минуле Переяславщини, як окремого культурного регіону. Відзначено основні віхи розвитку регіону від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. The article deals with the historical past of the ...
 • Горбовий, Олександр; Horbovyi, O. (Лукашевич О. М., 2012)
  У статті на матеріалах періодики та усних свідчень аналізуються чотири складові в образі затоплених сіл Переялавщини як компоненту історичної пам’яті їхніх колишніх мешканців. In the article on the materials of periodicals ...
 • Юрченко, Олександр; Yurchenko, Oleksandr (Лукашевич О. М., 2012)
  У статті зроблено огляд історіографії ХІХ ст. з вивчення старожитностей та археологічних пам’яток Переяславщини (Переяславський та прилегла до нього частина Золотоніського повіту Полтавської губернії). In article the ...
 • Тетеря, Світлана (Лукашевич О. М., 2012)
  У статті розглядається творчий доробок Григорія Сокола – народного майстра декоративного розпису з Переяславщини та аналізується його творчість. In the article the creative work of Grigoryi Sokol – folk master of the ...
 • Дем'яненко, Б. Л.; Дем'яненко, В. М.; Demianenko, B.; Demianenko, V. (Лукашевич О. М., 2012)
  У статті аналізується складний комплекс владних та соціально-економічних заходів, які проводилися під час спорудження Канівського водосховища та переселення жителів ряду сіл Переяслав-Хмельницького району. The article ...
 • Дембіцький, Станіслав; Dembitskyi, Stanislav (Лукашевич О. М., 2012)
  У статті розглядається хід боротьби за незалежність України на Переяславщині у 1989-1991 роках. In the article consider course of struggle for independence of Ukrainein Pereyaslav region in 1989–1991 years.
 • Кухарєва, Наталія; Вишаровський, Віталій; Kukharieva, N.; Vysharovskyi, V. (Лукашевич О. М., 2012)
  У статті коротко подаються матеріали однієї архівно-слідчої справи про репресії священнослужителів на Переяславщині в період «Великого терору». In the article are shortly given the materials of one archive-investigatory ...
 • Лисенко, А. А.; Lysenko, A. (Лукашевич О. М., 2012)
  У статті здійснена спроба висвітлити деякі аспекти суспільно-політичної ситуації на Переяславщині влітку 1919 р., коли в Україні загалом загострилося протистояння між керівництвом Білого руху та прихильниками комуністичного ...
 • Колибенко, Олександр; Колибенко, Олена; Kolybenko, Oleksandr; Kolybenko, Olena (Лукашевич О. М., 2012)
  Син Володимира Мономаха переяславський князь Андрій Володимирович (Добрий) був учасником запеклої боротьби за оволодіння престолом Переяславля Руського у середині ХІІ ст. Це було пов’язано з небажанням молодших Мономаховичів ...
 • Бузян, Галина; Тетеря, Дмитро; Buzian, Halyna; Teteria, Dmytro (Лукашевич О. М., 2012)
  У статті наведено опис та характеристику нових знахідок натільних хрестів та хрестів-енколпіонів давньоруської доби з території центральної Переяславщини. In the article description and characteristic of the new finds of ...
 • Колибенко, Олена; Колибенко, Олександр; Kolybenko, Olena; Kolybenko, Oleksandr (Лукашевич О. М., 2012)
  У статті розглянуто особу великого київського (колишнього переяславського) князя Юрія Володимировича, сина Володимира Всеволодовича Мономаха. In the article the person of Yuri, Grand Prince of Kyiv (former Pereyaslavl), ...
 • Нікітчина, С. О.; Nikitchyna, S. (Лукашевич О. М., 2012)
  У статті розглядається образ Ісуса Христа як ідеалу моральної досконалості людини в поглядах Я. Коменського та Г. Сковороди. Досліджуються особливості постаті Сина Божого в творах педагогів, значення та вплив на їхню ...