eHSUPIR

Наукові записки з української історії: історичні науки

Наукові записки з української історії: історичні науки

Recent Submissions

 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2016)
  Збірник присвячено життю і діяльності доктора історичних наук, професора кафедри історії та культури України, члену редакційної колегії даного фахового видання, науковцю, викладачу, спортсмену, громадському діячу, ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2016)
  Збірник уміщує статті, присвячені розгляду актуальних проблем суспільно- політичної, соціально-економічної історії України Х-ХХІ ст., матеріали з історіографії, джерелознавства та історії науки і техніки. Для викладачів, ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М, 2016)
  Збірник уміщує статті, присвячені розгляду актуальних проблем суспільно- політичної, соціально-економічної історії України Х-ХХІ ст., матеріали з історіографії, джерелознавства та історії науки і техніки. Для викладачів, ...
 • Unknown author (Лукашевич О. М., 2015)
  Збірник уміщує статті, присвячені розгляду актуальних проблем суспільно- політичної, соціально-економічної історії України Х-ХХІ ст., матеріали з історіографії, джерелознавства та історії науки і техніки. Для викладачів, ...
 • Unknown author (Лукашевич О. М., 2015)
  Збірник уміщує статті, присвячені розгляду актуальних проблем суспільно- політичної, соціально-економічної історії України XI-ХХІ ст. та матеріали з історії науки і техніки. Для викладачів, аспірантів, студентів. The ...
 • Unknown author (Лукашевич О. М., 2012)
  Спецвипуск уміщує матеріали Міжнародної конференції «Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури», а також статті, присвячені розгляду актуальних проблем суспільно-політичної, ...
 • Unknown author (Лукашевич О. М., 2012)
  Випуск уміщує статті, присвячені розгляду актуальних проблем суспільно- політичної, соціально-економічної історії України ХІІ–ХХІ ст., історіографії, джерелознавства, історії науки і техніки. Для викладачів, аспірантів, ...
 • Unknown author (Лукашевич О. М., 2013)
  До збірника входять статті, присвячені розгляду актуальних проблем нумізматики, боністики, фалеристики, історії грошового обігу. The collection includes articles on topical issues of consideration numismatics, bonistics, ...
 • Unknown author (Лукашевич О. М., 2014)
  Збірник уміщує статті, присвячені розгляду актуальних проблем суспільно- політичної, соціально-економічної історії України VII–ХХІ ст. та матеріали з історії науки і техніки. Для викладачів, аспірантів, студентів. The ...