eHSUPIR

Наукові збірники університету

Наукові збірники університету

Recent Submissions

 • Unknown author (2022)
  У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань сучасної економіки, національної економіки України, економічної теорії, фінансів, бухгалтерського обліку, управління, маркетингу, розвитку підприємництва, аграрної ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2022)
  Галузь і проблематика: теоретико-методичні основи підготовки спортсменів; фізична культура, фізичне виховання різних груп населення; рекреація у фізичній культурі; медико-біологічні засади рухової активності людини; історія, ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2022)
  Збірник містить наукові статті з викладом результатів теоретичних і експериментальних досліджень актуальних проблем професійної освіти в Україні та світі. Видання адресовано науковцям, молодим дослідникам, педагогам, усім, ...
 • Unknown author (Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2022)
  Збірник засновано з метою презентації результатів досліджень з питань теорії та історії державного управління; механізмів державного управління; регіонального управління та місцевого самоврядування; державного управління ...
 • Unknown author (Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2022)
  Збірник засновано з метою презентації результатів досліджень з питань теорії та історії державного управління; механізмів державного управління; регіонального управління та місцевого самоврядування; державного управління ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2021)
  Збірник містить наукові статті з викладом результатів теоретичних і експериментальних досліджень актуальних проблем професійної освіти в Україні та світі. Видання адресовано науковцям, молодим дослідникам, педагогам, усім, ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2021)
  Збірник містить наукові статті з викладом результатів теоретичних і експериментальних досліджень актуальних проблем професійної освіти в Україні та світі. Видання адресовано науковцям, молодим дослідникам, педагогам, усім, ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2020)
  Збірник містить наукові статті з викладом результатів теоретичних і експериментальних досліджень актуальних проблем професійної освіти в Україні та світі. Видання адресовано науковцям, молодим дослідникам, педагогам, усім, ...
 • (Домбровська Я. М., 2022)
  У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань освітніх педагогічних технологій, дошкільної педагогіки, професійної освіти, екологічних і природничих досліджень, соціальної профілактики, психології.
 • Unknown author (Лисенко М. М., 2020)
  Збірник наукових статей з психології. Collection of scientific papers psychology.
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2021)
  У періодичному збірнику наукових праць “Психолінгвістика”, друкуються статті, пов’язані з психологічним, мовознавчим, соціально-комунікаційним і психолінгводидактичним аспектами психолінгвістики за спорідненими спільним ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2021)
  У періодичному збірнику наукових праць “Психолінгвістика”, друкуються статті, пов’язані з психологічним, мовознавчим, соціально-комунікаційним і психолінгводидактичним аспектами психолінгвістики за спорідненими спільним ...
 • Unknown author (Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2021)
  У збірнику опубліковані оригінальні результати досліджень у галузі документознавства, бібліотечної та видавничо-поліграфічної справи, джерелознавства, архівознавства, соціальних комунікацій та соціогуманітаристики на ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2021)
  У збірнику опубліковані оригінальні результати досліджень у галузі документознавства, бібліотечної та видавничо-поліграфічної справи, джерелознавства, архівознавства, соціальних комунікацій та соціогуманітаристики на ...
 • Unknown author (Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2020)
  У збірнику опубліковані оригінальні результати досліджень у галузі документознавства, бібліотечної та видавничо-поліграфічної справи, джерелознавства, архівознавства, соціальних комунікацій та соціогуманітаристики на ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2022)
  У періодичному збірнику наукових праць “Психолінгвістика”, друкуються статті, пов’язані з психологічним, мовознавчим, соціально-комунікаційним і психолінгводидактичним аспектами психолінгвістики за спорідненими спільним ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2022)
  рцУнаіьф йз уі бїт ,іг арад нлсжиуокзеціур ід еополукобузлмніаеквнустютовтзьанс аятв асн тавсуапк,ео бцвіііба лслітьоанттиетчхі н зо іасї кттотаур ваиилчдьнанивихнх и дпчииост-пцаонильпі лгісрінтао фр(іоичрчниногої іїсн ...
 • Unknown author (Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2022)
  У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань сучасної економіки, національної економіки України, економічної теорії, фінансів, бухгалтерського обліку, управління, маркетингу, розвитку підприємництва, аграрної ...
 • Unknown author (Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2022)
  У збірнику публікуються наукові статті з актуальних питань історичної науки, археології, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін (оригінальні результати досліджень у галузі документознавства, ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2022)
  Збірник наукових праць уміщує наукові доробки вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти щодо формування компетентних майбутніх фахівців природничої освітньої галузі в контексті розбудови Нової ...

View more