ePHSHEIR

Наукові збірники університету

Наукові збірники університету

Recent Submissions

 • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2020)
  У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань національної економіки України, розвитку підприємництва, аграрної економіки, функціонування фінансової системи та соціальної сфери. Для наукових працівників, ...
 • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2020)
  У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань національної економіки України, розвитку підприємництва, аграрної економіки, функціонування фінансової системи та соціальної сфери. Для наукових працівників, ...
 • Unknown author (Лисенко М. М., 2019)
  Збірник наукових статей з психології. Collection of scientific papers psychology.
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2020)
  До збірника ввійшли статті з актуальних питань сучасної лінгвоукраїністики, зарубіжної лінгвістики та літературознавства. Для науковців, аспірантів і студентів.
 • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2020)
  У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань національної економіки України, розвитку підприємництва, аграрної економіки, функціонування фінансової системи та соціальної сфери. Для наукових працівників, ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2020)
  До збірника ввійшли статті з актуальних питань сучасної лінгвоукраїністики, зарубіжної лінгвістики та літературознавства. Для науковців, аспірантів і студентів.
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2019)
  Збірник містить наукові статті з викладом результатів теоретичних і експериментальних досліджень актуальних проблем професійної освіти в Україні та світі. Видання адресовано науковцям, молодим дослідникам, педагогам, ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2019)
  У збірнику опубліковані оригінальні результати досліджень у галузі документознавства, бібліотечної та видавничо-поліграфічної справи, джерелознавства, архівознавства, соціальних комунікацій та соціогуманітаристики ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2019)
  У збірнику опубліковані оригінальні результати досліджень сучасних тенденцій лінгвістичних засад документознавства, видавничо-поліграфічної справи, соціальних комунікацій та соціогуманітаристики на національному та ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2018)
  У збірнику опубліковані оригінальні результати досліджень сучасних тенденцій лінгвістичних засад документознавства, видавничо-поліграфічної справи, соціальних комунікацій та соціогуманітаристики на національному та ...
 • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2019)
  У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань національної економіки України, розвитку підприємництва, аграрної економіки, функціонування фінансової системи та соціальної сфери. Для наукових працівників, ...
 • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2019)
  Cучасна гуманітаристика. Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 9 грудня 2019 року. Materials of the XIV International scientific-practical internet-conference «Modern humanities» December 9, 2019.
 • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2019)
  Cучасна гуманітаристика. Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 18 жовтня 2019 року. Materials of the XIII International scientific-practical internet-conference «Modern humanities» Oktober 18, 2019.
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2019)
  Збірник уміщує статті з актуальних проблем суспільно-політичної, соціально-економічної історії України, повсякденної, інтелектуальної історії, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, загальної ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2019)
  У збірнику опубліковані статті, представлені на ІІ міжнародній дистанційній науково-методичній конференції «Передові технології реалізації освітніх ініціатив», проведеній кафедрою документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмел ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2018)
  У збірнику опубліковані оригінальні результати досліджень у галузі документознавства, бібліотечної та видавничо-поліграфічної справи, джерелознавства, архівознавства, соціальних комунікацій та соціогуманітаристики ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2019)
  До збірника ввійшли статті з актуальних питань методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, сучасних педагогічних технологій та ...
 • Unknown author (Лисенко М. М., 2019)
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2019)
  До збірника ввійшли статті з актуальних питань методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, сучасних педагогічних технології та ...
 • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2019)
  У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань національної економіки України, розвитку підприємництва, аграрної економіки, функціонування фінансової системи та соціальної сфери. Для наукових працівників, ...

View more