Доповіді

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2021)
  До збірника увійшли матеріали ІII Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами». Переяслав. 3 грудня 2021 року. Матеріали конференції ...
 • Unknown author (Університет Григорія сковороди в Переяславі, 2020)
  До збірника увійшли матеріали ІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами» у м. Переяславі 3 грудня 2020 року. Матеріали конференції ...
 • Танана, С. М.; Tanana, S. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2020)
  Використання паралельних корпусів перекладів в освітньому процесі є одним з ефективних засобів підвищення рівня іншомовної комунікативної компетенції фахівців з іноземної мови та перекладу. Особливого значення цей засіб ...
 • Unknown author (2021)
  До збірника увійшли матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку» у м. Переяслав-Хмельницький 18 березня 2021 ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2020)
  У збірнику наукових статей «Практична психологія в інклюзивному середовищі» окреслено найбільш актуальні питання психолого-педагогічних аспектів впровадження інклюзії у суспільний простір. Презентовано актуальні ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2020)
  У збірнику наукових статей «Інноваційні арт-терапевтичні технології» окреслено найбільш актуальні питання дослідження інноваційних арт- терапевтичних технологій. Презентовано актуальні дослідження провідних науковців ...
 • Unknown author (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 2020)
  У збірнику охарактеризовано та проаналізовано розвиток фінансів, банківської справи та страхування в Україні в умовах євроінтеграційних процесів та глобалізації; сучасні тенденції розвитку обліку, аналізу й оподаткування ...
 • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2020)
  У виданні вміщено матеріали наукових розвідок учасників ІІІ Міжнародної інтернет-конференції «Інноваційні технології в дошкільній освіті». Розкрито актуальні проблеми розробки та впровадження інноваційних технологій розвитку, ...
 • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2019)
  У виданні вміщено матеріали наукових розвідок учасників ІІ Міжнародної інтернет-конференції «Інноваційні технології в дошкільній освіті». Розкрито актуальні проблеми розробки та впровадження інноваційних технологій ...
 • Unknown author (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2018)
  У виданні вміщено матеріали наукових розвідок учасників Міжнародної інтернет-конференції «Інноваційні технології в дошкільній освіті». Розкрито актуальні проблеми розробки та впровадження інноваційних технологій розвитку, ...
 • Unknown author (КСВ, 2020)
  У збірнику наукових статей «Актуальні проблеми сучасної психології : шляхи становлення особистості» вміщено наукові розвідки учасників ІІ Міжнародної науково- практичної офлайн-онлайн конференції учнівської молоді, студентів, ...
 • Unknown author (НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019)
  У статтях розглядаються результати теоретичних та науково-експериментальних досліджень у галузі педагогічної науки, фізичного виховання та спорту, висвітлюються педагогічні, медико-біологічні, психологічні і соціальні ...
 • Юрійчук, Н. Д.; Yuriichuk, N. (2020)
  У доповіді узагальнено поняття мовної особистості та аспекти її формування, проаналізовано різні погляди і підходи до аналізу мовної особистості, що визначають основну складову цього поняття. The report summarizes the ...
 • Юрійчук, Н. Д.; Yuriichuk, N. (2020)
  У доповіді аналізуємо досвід використання тестування як однієї з форм контролю знань, умінь і навичок студентів закладів вищої освіти, що дає можливість викладачеві вносити корективи в методику викладання тієї чи іншої ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2018)
  В умовах загострення екологічної ситуації, соціальних та воєнних викликів часу, помітних змін у техногенній сфері, що посилюють ймовірність виникнення глобальних небезпек, усі шість раніше визначених науковцями світу загроз ...
 • Ігнатенко, М. М.; Ihnatenko, M. (Куц В. М., 2015)
  В статті аналізуються умови життя селян в сучасному українському селі, а саме – особливості та рівень розвитку культури, освіти та побуту. Встановлено, що в побутовій сфері села відбувався занепад. З'ясовано, що через ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2019)
  У збірнику статей наукової інтернет-конференції окреслено найбільш актуальні питання дослідження інноваційних арт-терапевтичних технологій. Презентовано актуальні дослідження провідних науковців і практиків, а також молодох ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2019)
  У збірнику статей «Практична психологія в інклюзивному середовищі» окреслено найбільш актуальні питання психолого-педагогічних аспектів впровадження інклюзії у суспільний простір. Презентовано актуальні дослідження провідних ...
 • Unknown author (КСВ, 2019)
  У збірнику наукових статей «Актуальні проблеми сучасної психології: шляхи становлення особистості» вміщено наукові розвідки найбільш актуальних питань сучасної психології. Рекомендовано психологам, викладачам вищих навчальних ...
 • Горденко, С. І.; Hordenko, S. (2019)
  У статті показано, що основна робота, спрямована на профілактику дитячого травматизму повинна проводитися вчителем у школі та батьками вдома, а саме приділяти особливу увагу виробничому і побутовому травматизму. Розкрито ...

View more