Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Ткаченко, Віктор; Tkachenko, Viktor (Стилос, 1999)
  У статті, на основі різноманітних джерел та літератури розглядається розвиток українського писанкарства. Приділено увагу питанню дослідження науковцями цього виду народного мистецтва. In the article, on the basis of various ...
 • Колибенко, Олександр; Kolybenko, Oleksandr (1999)
  Автор розповідає про собор св. Архистратига Михаїла, який був головним храмом Переяславської землі. The author tells about the Cathedral of St. Archangel Michael, which was the main temple of Pereiaslav land.
 • Дем'яненко, Б. Л.; Demianenko, B. (Нелень, 2000)
  У монографії здійснено спробу на основі комплексного аналізу досліджень радянських, зарубіжних і вітчизняних політологів, філософів, істориків, публіцистів порівняти фашистську, сталіністську й нацистську моделі тоталітаризму ...
 • Відейко, М. Ю.; Трачук, О. В.; Videiko, M.; Trachuk, O. (2000)
  Об’єднання громадян «Товариство КОЛО-РА» розробило ескізний проект створення на громадських засадах історико-археологічного культурно-просвітницького комплексу, де на науковій основі мають бути реконструйовані давні ...
 • Колибенко, Олександр; Kolybenko, Oleksandr (Золоті литаври, 2000)
  У статті на основі історико-археологічних досліджень розглядаються ворота Переяславля Руського як елемент його обороних укріплень. The article, based on historical and archaeological research, considers the gates of ...
 • Токмань, Г. Л.; Tokman, H. (2001)
  Стаття присвячена проблемі вивчення літературних напрямів. На уроках української літератури учні вивчають провідні літературні напрями на прикладі художніх творів. У статті другій автор розповідає про визначені риси ...
 • Ніколаєнко, Д. В.; Nikolaienko, D. (ВЛАДОС, 2001)
  В учебном пособии обобщен и переосмыслен практический и теоретический опыт рекреационной географии России, проанализированы современные концепции специалистов СНГ и дальнего зарубежья. На основании богатого педагогического, ...
 • Трачук, О. В.; Trachuk, O. (Рута, 2001)
  “Весь світ спить,” - констатував понад два століття тому Григорій Сковорода, а слова ці актуальні й для сьогодення. Спить і далі світ, спить собі й Україна. Та час настав. Період мітингів, боротьби за незалежність, ...
 • Трачук, О. В.; Trachuk, O. (2001)
  Господарство та соціальна організація Трипілля за рівнем розвитку відрізнялась від найдавніших класових суспільств Стародавнього Сходу, Східного Середземномор'я, Індії та Китаю відсутністю експлуатації людини, тому ...
 • Колибенко, Олександр; Kolybenko, Oleksandr (2001)
  В статті розглянуто питання локалізації єврейського некрополя в Переяславі Руському. The article considers the issue of localization of the Jewish necropolis in Pereiaslav Rusky.
 • Жам, Олена; Zham, Olena (2002)
  В статті розповідається про специфіку борошномельної галузі в Київській губернії XIX ст. The article describes the specifics of the flour-milling industry in the Kiev land of the XIX century.
 • Токмань, Г. Л.; Tokman, H. (2002)
  Стаття присвячена інноваційним педагогічним технологіям викладання української літератури. Автор визначає поняття інноваційної педагогічної технології та називає особливості технологій літературної освіти. Названі та ...
 • Базалук, О. О.; Bazaluk, O. (Наукова думка, 2002)
  Категория “сущность” раскрывает внутреннее содержание предмета исследования в единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия. Поэтому анализ сущности человеческой жизни — это анализ многообразных и противоречивых ...
 • Рижов, С. М.; Магомедов, Б. В.; Трачук, О. В.; Ryzhov, S.; Mahomedov, B.; Trachuk, O. (2002)
  Поселення трипільської та черняхівської культур Ржищів - Рипниця 1 знаходиться біля селища міського типу Ржищів (Кагарлицький р-н. Київської обл.), у 1,5 км на схід від південно-східної околиці, в 1 км на схід від дороги ...
 • Трачук, О. В.; Смолякова, Л. І.; Trachuk, O.; Smoliakova, L. (2002)
  Найбільш прикметною для трипільської культури була її кераміка. Вона має гармонійні форми, добре випалена. Европейської слави здобув трипільської кераміці її орнамент, головний вияв трипільського мистецького духу. «Товариство ...
 • Трачук, О. В.; Trachuk, O. (2002)
  У 1850 році народився всесвітньо відомий археолог Вікентій Хвойка, який відкрив у 1893 році трипільську культуру (датується V–ІІІ тис. до н.е.; назва походить від села Трипілля Обухівського району на Київщині, де було ...
 • Трачук, О. В.; Trachuk, O. (Інститут археології НАНУ, 2002)
  Серед напрямків діяльності «Товариства Коло-Ра» – сприяння проведенню археологічних експедицій, створенню музею, культурно просвітницького комплексу-археодрому, робота керамічної студії по відтворенню давнього посуду, ...
 • Колибенко, Олександр; Kolybenko, Oleksandr; Набок, Людмила; Nabok, Liudmyla (Фенікс, 2003)
  Останні роки все потужнішим стає інтерес до архітектурної спадщини українців. Найбільшою увагою користуються саме культові споруди. Залишилась у минулому смуга забуття й табу для цих пам’яток. З’явилась можливість вивчити ...
 • Губар, М. Г.; Ghubar, M. Gh. (Сторожинецька районна друкарня, 2004)
  Пропонована збірка творів старшого викладача ДВНЗ "Переялав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" Губаря Миколи Григоровича може використовуватися на всіх рівнях підготовки музиканта-виконавця. ...

Search DSpace

Browse

My Account