DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Перчук, О. В.; Perchuk, O. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2021)
  Предмет дослідження: прикладні засади управління соціальними видатками в межах системи публічних фінансів. Метою статті є розроблення науково-прагматичних рекомендацій щодо підвищення ефективності та якості бюджетних ...
 • Малишко, В. В.; Макарчук, І. М.; Дем'яненко, Л. О.; Malyshko, V.; Makarchuk, I.; Demianenko, L. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2021)
  Предметом дослідження є місцеві бюджети. Метою дослідження є аналіз формування і використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів. Методи, що були використані в процесі дослідження: узагальнення, метод порівняльного ...
 • Тропіна, В. Б.; Клименко, А. М.; Tropina, V.; Klymenko, A. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2021)
  Питання фіскальної децентралізації та пошук напрямів підвищення рівня фінансової спроможності територіальних громад мають надзвичайно важливе значення для соціально-економічного розвитку України. Бюджет є основним ...
 • Тірбах, Л. В.; Чабан, Г. В.; Tirbakh, L.; Chaban, H. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2021)
  Предметом дослідження є гендерні особливості світового та Українського ринку праці. Метою роботи є дослідити гендерні проблеми на ринку праці, описати причини безробіття жінок та професійну нерівність, врахувати гендерні ...
 • Мармуль, Л. О.; Кучеренко, М. А.; Marmul, L.; Kucherenko, M. (ДВНЗ "ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2021)
  Предметом дослідження є теоретичні засади й практичні пропозиції щодо удосконалення й розвитку методів та обліку амортизації, амортизаційних нарахувань з урахуванням вимог податкового обліку й національних облікових ...

View more