DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Навальна, М. І.; Navalna, M. (Домбровська Я. М., 2018)
  У статті проаналізовано тематичні групи нових відабревіатурних утворень, визначено їхню частиномовну належність та стилістичну роль у мові української газетної періодики, указано на особливостях редагування цих лексем. У ...
 • Єфименко, О.; Yefymenko, O. (Домбровська Я. М., 2018)
  У статті на основі аналізу періодики розглянуто вживання словосполук на євроінтеграційну тематику. Проаналізовані статті в газетах: «Демократична Україна», «День», «Дзеркало тижня», «Європейська правда», «Свобода», «Сегодня», ...
 • Бугайова, О.; Buhaiova, O. (Домбровська Я. М., 2018)
  У статті окреслено ряди спільнокореневих слів, які використовують у різних тематичних групах соціальної реклами, визначено роль семантичних лексико-словотвірних полів у досягненні іллокутивної мети соціорекламної ком ...
 • Шеремет, А.; Sheremet, A. (Домбровська Я. М., 2018)
  У статті розглянуті актуальні тенденції вживання фемінативів у заголовках сучасних інтернет-новин. Фемінативи є потужним інструментом текстів заголовку, який фокусує увагу читача на темі новини та спрямовує далі до ...
 • Овсієнко, А. С.; Ovsiienko, A. (Домбровська Я. М., 2018)
  У статті розглянуто метафору, яка виступає одним із найважливіших компонентів друкованих та електронних комунікацій. У дослідженні констатовано, що в інформаційному просторі велику роль відіграють засоби масової ...

View more