DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Яценко, Т. С.; Глузман, А. В.; Мелоян, А. Э.; Туз, Л. Г.; Yatsenko, T.; Hluzman, A.; Meloian, A.; Tuz, L. (Вища школа-XXI, 2010)
  Монография написана в ракурсе психодинамической теории. Исследовательские выводы построены на эмпирическом материале глубинной психокоррекции, полученном в процессе активного социально-психологического обучения. Освещены ...
 • Unknown author (Домбровська Я. М., 2018)
  У періодичному збірнику наукових праць “Психолінгвістика”, засновником якого є ДВНЗ “Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, друкуються українською, російською та іншими мовами ...
 • Яценко, Т. С.; Yatsenko, T. (Інновація, 2019)
  Монографія презентує найважливіші результати сорокарічних досліджень у галузі глибинного пізнання психіки в її цілісності (свідоме/несвідоме) шляхом розкриття мотиваційно-смислового потенціалу архаїчного спадку людства в ...
 • Мисан, І. В.; Mysan, I. (Домбровська Я. М., 2018)
  Стаття присвячена опису психолінгвістичних особливостей розвитку аудіювання фразеологізмів в україномовних дітей старшого дошкільного віку . Вони отримані експериментальним шляхом на основі обсерваці ...
 • Калмикова, Л. О.; Kalmykova, L. (2008)
  У статті обґрунтовується необхідність врахування психологічних засад у формуванні мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку ; розкриваються сучасні психологічні й психолінгвістичні підх ...

View more